Uudised ja teated

« Tagasi

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Tootsi-Pärnu“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise ning avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu (RB) raudteetrassi lõigu
„Tootsi-Pärnu" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamise
ning avaliku arutelu toimumisest.
 
RB „Tootsi-Pärnu" ehitusprojekti KMH käsitleb kiire raudtee rajamist ja kasutamist Pärnu
maakonnas ca 39 km pikkusel lõigul Tootsist Pärnu linna ja Häädemeeste vallas Reiu jõega
ristumiseni. Raudteelõik saab alguse Põhja-Pärnumaa vallas lõigus, kus RB trass jõuab
olemasoleva Tallinn-Lelle-Pärnu raudteekoridorini ning kulgeb lõuna suunas edasi Tori valla
territooriumil, kus ületab kaguosas Rääma raba. Lõunapoole liikudes jõuab trassikoridor Pärnu
linna territooriumile, kus ületab Pärnu jõe ning suundub jõe ning Liivi tee vahelisel alal linna
lõunapiirini kuni ristumiseni Reiu jõega Häädemeeste vallas. KMH viiakse läbi ehitusprojekti
koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju
keskkonnale.
 
„Tootsi – Pärnu" ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul
Keskkonnamõju hindamisega seotud teated), avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teate
juures. KMH programmiga paberkandjal on võimalik tutvuda Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses
aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev.
 
KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused on võimalik esitada avaliku
väljapaneku lõpuni kuni 21.08.2021 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või
postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.
 
Arutelu toimub 26.08.2021 Pärnu Keskraamatukogu suures saalis kell 17.00-19.00 aadressil
Akadeemia 3, 80010 Pärnu. Seoses riigis kehtestatud piirangutega COVID-19 leviku tõttu, on
võimalik aruteluga liituda ka veebikeskkonnas, Microsoft Teams, 26.08.2021 algusega kell
17.00. Aruteluga saab liituda TTJA kodulehel, (www.ttja.ee – Tarbija õigused – Avalikud
Teated - Keskkonnamõju hindamisega seotud teated), vastaval teatel oleva lingi kaudu.
 
Palume eelregistreerida arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades
telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 25.08.2021.
 
„Tootsi-Pärnu" ehitusprojekti KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post:
liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 667 2004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood 14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna
linnaosa, Endla tn 16, 10142; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, registrikood 10705517,
Tallinn Tõnismägi 3a-15, 10119; kontaktisik Henn Pärnamets, e-post: henn@environment.ee