Uudised ja teated

« Tagasi

Võta appi teadlane ja efektiivista oma organisatsiooni tegevust

Hea võimalik koostööpartner!

Soovid suurendada konkurentsivõimet või efektiivistada oma organisatsiooni tegevusi?

Vaata siit, miks ja kuidas kaasata teadlane enda organisatsiooni: https://www.youtube.com/watch?v=i4V4pE7idiE

Sektoritevahelise mobiilsuse toetuse abil toetatakse doktorikraadiga teadlaste töölevõtmist rakendusuuringute või tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Toetust taotleda saab iga ettevõte, olenemata suurusest või valdkonnast! Taotleja võib olla Eesti era- (Eesti äriregistrisse ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud eraõiguslikud juriidilised isikud) või avaliku sektori asutus (riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, välja arvatud korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused).

Mobiilsuse toetamise meetme eelarve on 1 820 000 eurot, millest 1 538 954 eurot (84,6%) katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Sektoritevahelise mobiilsuse toetust annab välja Riigi Tugiteenuste Keskus.

Rohkem infot: www.etag.ee/sekmo   

Kuula ka meedet tutvustavat saadet Äripäeva raadios, kus räägivad ettevõtjad, kes toetuse taotlemise edukalt läbisid: https://www.aripaev.ee/raadio/episood/ettevotjad-kasutage-toetusvoimalust-teadlase-kaasamiseks

Kontakt ja lisainfo:

Viktor Muuli

Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht

730 0325

viktor.muuli@etag.ee