Uudised ja teated

« Tagasi

Head loomasõbrad aitame Eesti Maaülikooli tudengit magistritöö koostamisel.

Eesti Maaülikooli keskkonnakorralduse ja -poliitika tudeng Kätlin Ild kirjutab magistritööd teemal „Pärnumaa koera- ja kassiomanike lemmikloomaalane keskkonnateadlikkus". Ta palub Pärnumaa lemmikloomaomanikel vastata siin oleval küsimustikule.

Küsimustiku abil soovib tudeng välja selgitada, milliseid keskkonnapraktikaid Pärnumaa lemmikloomaomanikud kasutavad (näiteks, kas nad steriliseerivad/kastreerivad, kiibistavad ja vaktsineerivad oma lemmikuid ning millist loomapidamisviisi kasutavad), millistel põhjustel on nad sellised valikud teinud ning kas nad mõistavad lemmiklooma pidamise mõju keskkonnale. Küsimustik on avatud 31. märtsini 2021.a. Töö kaitsmine toimub 2021. aasta juunis ning peale seda on võimalik kõigil soovijatel tööga tutvuda. Küsimuste korral vastab Kätlin meelsasti meili teel:  k2tlin.ild@gmail.com