Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte 17.veebruari 2021 volikogu istungist

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu 40s istung toimus 17. veebruaril 2021.a kell 14.00 virtuaalses keskkonnas zoom.

  • Otsustati omandada  vallale vara. AS Mako annab tasuta Põhja-Pärnumaa vallale üle korteriomandid aadressiga Uus tn 63-3 Pärnu-Jaagupi ja Uus tn 32-10 Pärnu-Jaagupi;
  • Seati isiklik kasutusõigus Riigi Infosüsteemi Ameti kasuks. Eesmärgiks on  Juurikaru koolimaja liitmine  ELASA sidetrassiga kiire internetiühenduse loomiseks;
  • Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määrust nr 39 „Põhja-Pärnumaa valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu" statuut";
  • Vallavalitsusele anti nõusolek rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihangete läbiviimiseks;
  • Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määrust nr 15 „Sotsiaaltoetuste määrad". Tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021.a tõstetakse lapse sünnitoetus 500le eurole lapse kohta;
  • Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla 2021.aasta eelarve. 

Videosalvestust istungist on võimalik vaadata valla kodulehe kaudu aadressil: www.pparnumaa.ee

 

Ülle Vapper

Volikogu esimees

e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee