Uudised ja teated

« Tagasi

AS Mako korraldab kirjaliku enampakkumise Uus tn 20, Pärnu-Jaagupi, Põhja-pärnumaa vald, Pärnu maakond asuva garaaži ruumide üürile andmiseks

AS Mako, registrikood 10296177, aadress Uus tn 53, Pärnu-Jaagupi
alev,  korraldab  kirjaliku enampakkumise andes  üürile garaažiruumid ja kõrval olevad ruumid aadressil Uus tn 20, Pärnu-Jaagupi, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond

Ruumide üldpind on  275 m2.

Üürniku kasutusse jäävad  teenindusmaad 1700 m2 siseõue pinnast.

Kasutuslepingu tähtaeg on 5 aastat.

Kasutustasu alghind on 275.-eurot kuus (km-ta)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine Põhja-Pärnumaa valla Pärnu-Jaagupi halduskeskuse I korruse saali aadressil Uus tn.53,Pärnu-Jaagupi alev alates 18.03 kell 12.00, kuid  mitte hiljem kui 18.03.2021 kell 15.00

Pakkumine tuleb esitada paberkandjal suletud ümbrikus märkega „ Uus tn 20" ja hoiatusmärkega „Mitte avada enne 18.03 kell 15.00" .

Pakkumine peab olema allkirjastatud pakkuja allkirjaõigusliku isiku või volitatud isiku poolt. Pakkumine esitatakse vabas vormis enampakkumisel osalemiseks, milles märgitakse pakkuja nimi, isikukood, elukoht, telefoni number ja e-posti aadress ( juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, kontaktandmed ja asukoht ).

Üüritavate garaaži ruumidega  ning lepingutingimustega saab tutvuda kohapeal olles eelnevalt kokku leppinud  e-kirjaga mako@pparnumaa.ee

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 18.03.2021 kell 15.05. Pakkumiste avamine on avalik.

Enampakkumise tulemused tehakse kõigile pakkujatele kirjalikult teatavaks kolme tööpäeva jooksul tulemuste kinnitamise päevast arvates.

Pakkumisel võetakse arvesse üksnes tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised.

Üürileping sõlmitakse ühe kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist isikuga, kes on pakkunud kõige kõrgema üürihinna ja nõustunud üürilepingu tingimustega.

Üürilepinguga saab tutvuda AS Mako kodulehel mako.pparnumaa.ee

Asendiplaan

Garaažide plaan

Üürilepingu näidids