Uudised ja teated

« Tagasi

Tootsi alevis peremehetute ehitiste arvele võtmise teade

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitistena järgmised hooned Põhja-Pärnumaa vallas Tootsi alevis:

Sõmera tn 2 (katastriüksus: 63801:001:0418)  asuva garaaži, mille ehitisregistri kood on 103041897.

Sõmera tn 4 (katastriüksus 63801:001:0417) asuva garaaži, mille ehitisregistri kood on 103041898

Sõmera tn 12 (katastriüksus 63801:001:0416 ) asuva 14-kohalise garaaži, mille ehitisregistri kood 103038481

Peremehetute ehitiste hõivamise teade on avaldatud 03.02.2021 Ametlikes Teadaannetes.

 

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume

esitada kahe kuu jooksul alates Ametlikes  Teadaannetes avaldamisest.

Vastuväited palume esitada kirjalikult Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele, aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701 Pärnu maakond, e-post:  vald@pparnumaa.ee