Uudised ja teated

« Tagasi

Lastekaitsetöö vallas

Alates 2021. aasta jaanuarist on vallavalitsuses tööl 3 lastekaitsespetsialisti, kelle tööülesanded jagunevad alljärgnevalt:

Piirkondlikku lastekaitsetööd teevad Kerttu-Kaia Kesler, tel 56644562, e-post kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee (Tootsi ja Pärnu-Jaagupi piirkond) ja Jana Mõttus,  tel 57877505, e-post jana.mottus@pparnumaa.ee (Vändra piirkond). Nende peamisteks tööülesanneteks on:

•            lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku toetamine;

•            abivajavate ja hädaohus olevate laste abistamine ning järjepidev toetamine erinevate sotsiaalabi meetmete kaudu;

•            laste õigusi kaitsvate seaduste täitmise jälgimine ja vajadusel sekkumine;

•            koolikohustuse mittetäitjate ja nende perede nõustamine ning toetamine;

•            vallavalitsuse esindamine kohtus lastekaitse- ning eestkostemenetlustes;

•            ennetustöö järjepidev teostamine.

Erivajadustega laste, asendushoolduse ja eestkoste temaatika eest vastutav lastekaitsespetsialist on Anu Õismets, tel 51911641, e-post anu.oismets@pparnumaa.ee (töötab ülevallaliselt).

Uue tööjaotusega ja lisandunud lastekaitsespetsialisti abil loodame lastega perede ning koostööpartnerite jaoks olemas olla veelgi efektiivsemalt!