Uudised ja teated

« Tagasi

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine IV voor“ taotlusvooru avamine

Põhja-Pärnumaa valla erivajadusega elanikul on võimalik taotleda toetust oma eluruumi kohandamiseks (liikuvuse, personaalse hügieeni ja köögitoimingute parandamiseks) kuni 28. veebruarini 2021.

Toetust maksab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme raames saadud toetusest maksimaalselt 85% abikõlbulike kulude maksumusest ja 15% kohaliku omavalitsuse vahenditest.

Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord.

Taotlusi koos lisadokumentidega (2 hinnapakkumist töödele, eluruumi kasutamise alus jms) on võimalik esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee või esitada dokumendid oma piirkonna sotsiaaltöötajale.

Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust ning olulisust. Sotsiaalkomisjon koostab prioriteetsuse alusel toetuse saajate nimekirja.

Toetuse kasutamise aeg on reeglina kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest.

Toetuse eraldamise aluseks on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16. mai 2018. a määrus projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord.

Projekti osas saate informatsiooni oma piirkonna sotsiaaltöötajalt:

Vändra piirkonnas Kersti Tilk (tel 53404411), e-post kersti.tilk@pparnumaa.ee ja

Annika Sumre (tel 5296406), e-post annika.sumre@pparnumaa.ee

Tootsi piirkonnas Krista Lindmäe (tel 53761671), e-post krista.lindmae@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi piirkonnas Külli Karits (tel 53284626), e-post kylli.karits@pparnumaa.ee