Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte 18.novembri 2020 volikogu istungist

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu 37s istung toimus 18. novembril  2020.a  järgides ohutusreegleid Vändra Kultuurimajas:

  • Kuulati Põhja- Pärnumaa valla üldplaneeringu eskiisi tutvustust;
  • Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja  eelarvestrateegia 2021-2024.a;
  • Kuulati ja võeti teadmiseks Põhja-Pärnumaa 2020.a. eelarve seireanalüüs seisuga 30.09.2020.a;
  • Lõpetati Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta II lisaeelarve I lugemine. Parandusettepanekute tegemise tähtaeg on 29. november 2020 kell 24.00;
  • Salajasel hääletamisel valiti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks Priit Enok ja aseesimeheks Olga Kaljuste;
  • Kinnitati Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni liikmeteks Märtin Rõõmussaar, Ülo Stokkeby, Toomas Sonts, Riina Kukk, Tiia Uffert, Kaido Madisson ja Tiit Soosaar;
  • Kuulati vallavanem Jane Metsa  informatsiooni koroonapiirangutest Põhja-Pärnumaa vallas.

 

Videosalvestust istungist on võimalik vaadata valla kodulehe kaudu aadressil: www.pparnumaa.ee

 

Ülle Vapper

Volikogu esimees