Uudised ja teated

« Tagasi

Konkurss Vändra piirkonna lastekaitsespetsialisti vabale ametikohale

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

LASTEKAITSESPETSIALISTI

ametikoha täitmiseks  

Lastekaitsespetsialisti ülesanneteks on lastekaitseseadusega antud ülesannete täitmine, lastega perede toimetuleku soodustamine, ennetustöö teostamine, lastekaitsevaldkonna edendamine ning last kasvatavate isikute toetamine laste õiguste ja heaolu tagamisel Põhja-Pärnumaa vallas Vändra Halduskeskuse piirkonnas.

Nõuded kandidaadile:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus
 • soovitavalt varasem töökogemus valdkonnas
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel
 • teadmiste omamine kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest ja sotsiaalvaldkonda ning lastekaitsetööd reguleerivatest õigusaktidest
 • oskus kasutada ametikohal vajalikke arvutiprogramme
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus
 • pingetaluvus
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15)
 • B-kategooria juhiloa olemasolu

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus (CV)
 • motivatsioonikiri
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 28. septembriks 2020. a e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Lastekaitsespetsialisti konkurss".

Lisainfo: Anneli Kaljur, anneli.kaljur@pparnumaa.ee, tel 53284950.