Uudised ja teated

« Tagasi

Hoonete energiatõhusamaks muutmisel ja rekonstrueerimisel on Kredex pannud õla alla ja avanud uusi toetusvoorusid.

Väikeelamutele on praegu käimas rekonstrueerimise toetusvoor (kuni 2020 lõpuni):

Toetatakse tegevusi:

 1. fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 2. katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 3. akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd;
 4. esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 5. küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
 6. ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
 7. taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamine ning paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
 8. heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
 9. ehitusprojektis soovituslikena nimetatud soojustamise või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavad tööd;
 10. toetatavast tegevusest tulenev siseviimistluse taastamine;
 11. rekonstrueerimistööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine;
 12. omanikujärelevalve teostamine;
 13. ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve on abikõlblik, kui rekonstrueerimistööd teostatakse projekti osana

Kõik vajalik info, mis ja kuidas on lingil. https://www.kredex.ee/et/majaduueks

Lisaks on võimalused:

Eluasemelaenu käendus

Eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Eluasemelaenu käendusega on võimalik osta korter, elumaja, krunt või suvila. Krundi ostu eesmärgiks peab sellisel juhul olema elamu ehitamine ning suvila puhul suvila ümberehitus aastaringseks elamiseks.

https://www.kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/eluasemelaenu-kaendus

Korterelamutele: erakorraline korterelamu rekonstrueerimistoetus

Taotlusi hakatakse vastu võtma 20.juulist.

Taotlusvoor sobib korteriühistule ja kohalikule omavalitsusele.

Erakorralise korterelamu rekonstrueerimistoetuse eesmärgiks on soodustada korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimist, parandada sisekliimat ja ohutust ning leevendada Vabariigi Valitsuse 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorra mõjusid ehitussektoris.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni arvestusega, et taotluse rahuldamise otsused tuleb teha 2020. a jooksul.

https://www.kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/erakorraline-korterelamu-rekonstrueerimistoetus

Lisaks on on:

Korterelamu renoveerimislaen

Laen on suunatud neile ühistutele, kes on saanud pangast renoveerimislaenu taotlusele eitava vastuse või pakkumise, mille tingimused on ebamõistlikud (nt väga lühike tähtaeg, tavapärasest olulisemalt kõrgem intress).  Laenu abil on võimalik rahastada renoveerimistöid ja kombineerida laenu KredExi pakutava rekonstrueerimistoetusega, et anda korterelamule terviklikult uus hingamine.

https://www.kredex.ee/et/renoveerimislaen

Korterelamulaenu käendus

Sobib korteriühistutele.

https://www.kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/korterelamulaenu-kaendus

Kui on käsil ka uue katuse paigaldus, siis üks võimalus päikesepaneelide paigaldamiseks on kasutada süsteeme, kus paneelid on juba katuse kattesse integreeritud ehk siis neid ei ole näha.

Infot katusele paigaldatavate juba kattesse integreeritud päikesepaneelide kohta pakuvad alljärgnevad firmad:

https://roofit.solar/et/

https://solarstone.ee/?gclid=EAIaIQobChMI_YvbyYCu6gIV2QJ7Ch3howlQEAAYASAAEgLpb_D_BwE