Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus otsustas esialgu märtsikuu lõpuni vabastada lapsevanemad kohatasu maksmisest lasteaedades ja muutis koduteenuste osutamise tingimusi

Eesti Vabariigis kehtib viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks eriolukord, mille tõttu paljud lapsevanemad on järginud Vabariigi Valitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse üleskutset mitte viia lapsi lasteaedadesse.

Vallavalitsus otsustas vabastada lapsevanemad Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga seoses perioodil 17.03.-31.03.2020 Põhja-Pärnumaa valla koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava osa tasumisest.

Meie eesmärk on viia haigestumise risk miinimumini ja et lasteaiateenust kasutaksid vaid need lapsevanemad, kes oma töö tõttu on sunnitud seda tegema.

Samuti on vallavalitsus muutnud koduteenuste osutamise tingimusi, et vältida viiruse levikut. Tagasiulatuvalt 16. märtsist 2020.a kuni eriolukorra lõppemiseni teostatakse koduteenuse puhul ainult järgmisi tegevusi:

  • toiduainete ja ravimitega varustamine ning vajadusel küttepuude tuppa toomine.

Eeltoodud tegevuste eest on tasumisest vabastatud koduteenust saavad inimesed ning need inimesed, kes lähitulevikus satuvad abitusse olukorda ning vajavad koduhooldustöötajate abi toiduainete ning ravimite koju toomisel.

Palun andke enda või oma lähedaste abivajadusest teada piirkonna sotsiaaltööspetsialistidele.

Olge terved!