Uudised ja teated

« Tagasi

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvooru pikendamine

Seoses olukorraga, kus inimeste tervise kaitsmiseks on sotsiaalsed kontaktid ühiskonnas viidud miinimumini, pikendame taotluste esitamise tähtaega „Puuetega inimeste eluruumide kohandamise" projektis kuni 15. maini 2020.

Põhja-Pärnumaa valla erivajadusega elanikul on võimalik taotleda toetust oma eluruumi kohandamiseks (liikuvuse, personaalse hügieeni ja köögitoimingute parandamiseks).

Toetust maksab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme raames saadud toetusest maksimaalselt 85% abikõlbulike kulude maksumusest ja 15% kohaliku omavalitsuse vahenditest.

Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord.

Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee või esitada dokumendid oma piirkonna sotsiaaltöötajale.

Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust ning olulisust. Sotsiaalkomisjon koostab prioriteetsuse alusel toetuse saajate nimekirja.

Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

Toetuse eraldamise aluseks on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16. mai 2018. a määrus Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord.

Projekti osas saate informatsiooni oma piirkonna sotsiaaltöötajalt:

  • Vändra piirkonnas Kersti Tilk (tel 53404411), e-post kersti.tilk@pparnumaa.ee
  • Tootsi piirkonnas Krista Lindmäe (tel 53761671), e-post krista.lindmae@pparnumaa.ee
  • Pärnu-Jaagupi piirkonnas Külli Karits (tel 53284626), e-post kylli.karits@pparnumaa.ee

 

Anneli Kaljur

sotsiaalosakonna juhataja

anneli.kaljur@pparnumaa.ee