Uudised ja teated

« Tagasi

KredEx avab 16.03.2020. a lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

Taotlusvoor on avatud 16.03.2020 kuni 20.04.2020.a.

Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt toetust taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.

Rohkem infot toetuse taotlemise kohta KREDEX-i veebilehel

Täpsustavate küsimuste korral võtke palun ühendust kodutoetuse halduriga: Kersti Saar tel 667 4109, Anu Holmberg tel 667 4110, Aire Oolup tel 667 4120. Kodutoetuse e-posti on toetused@kredex.ee