Uudised ja teated

« Tagasi

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvooru avamine

Põhja-Pärnumaa valla erivajadusega elanikul on võimalik taotleda toetust oma eluruumi kohandamiseks (liikuvuse, personaalse hügieeni ja köögitoimingute parandamiseks). Taotluste esitamise tähtaeg on alates 02. märtsist kuni 31. märtsini 2020.

Toetust maksab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme raames saadud toetusest maksimaalselt 85% abikõlbulike kulude maksumusest ja 15% kohaliku omavalitsuse vahenditest.

Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord.

Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee või esitada dokumendid oma piirkonna sotsiaaltöötajale.

Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust ning olulisust. Sotsiaalkomisjon koostab prioriteetsuse alusel toetuse saajate nimekirja.

Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

Toetuse eraldamise aluseks on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16. mai 2018. a määrus nr 24 "Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord".

Projekti osas saate informatsiooni oma piirkonna sotsiaaltöötajalt:

Vändra piirkonnas Esme Lumi (tel 5296406), Kersti Tilk (tel 53404411),

Tootsi piirkonnas Krista Lindmäe (tel 53761671),

Pärnu-Jaagupi piirkonnas Külli Reisel (tel 53284626).