Uudised ja teated

« Tagasi

Teade keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
TTJA algatas 29.03.2019 otsusega nr 16-6/19-0535-002 kaheksale Eesti Rail Baltica raudteelõigule ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise. Keskkonnamõju hindamised viiakse läbi ehitusprojektide koostamise käigus ning keskkonnamõju hindamise eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale.
Rail Balticu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" KMH käsitleb kiire raudtee rajamist ja kasutamist Pärnu maakonna põhjaosas 16 km pikkusel lõigul Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini. Raudteelõik kulgeb Põhja-Pärnumaa vallas Rapla ja Pärnu maakonna piirist lõuna suunas Taarikõnnu looduskaitseala ja Kergu looduskaitseala vahelt. Hinnatava lõigu lõunapiiriks on koht, kus kavandatav raudteetrass jõuab Tallinn–Lelle–Pärnu raudteekoridorini.
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 10.02-03.03.2020 elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris www.ttja.ee, dokumendi viit nr 16-6/19-2972-020. Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA ja Rail Balticu veebilehel.
KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" ehitusprojekti KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 3. märtsiks 2020 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" ehitusprojekti KMH programmi avalik arutelu toimub 16. märtsil 2020 algusega kell 16.00 Vändra Kultuurimajas (Pärnu-Paide mnt. 2, Vändra alev, 87701, Pärnumaa).