Uudised ja teated

« Tagasi

Muudatused korraldatud jäätmeveos alates 1. märtsist

Alates 1. märtsist  2020 teostab Põhja-Pärnumaa (v.a. endine Halinga vald) veopiirkonnas segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete ja biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete vedu ja kogumist MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehooldekeskusega sõlmitud lepingu alusel AS Eesti KeskkonnateenusedKorraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada. Seni kehtinud jäätmeveolepingud muutuvad alates 1. märtsist 2020 kehtetuks.

Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadressilt tallinn@keskkonnateenused.ee telefonilt 6 400 800 või lugeda kodulehelt  www.keskkonnateenused.ee  ("korraldatud jäätmevedu"). Klienditeenindused asuvad Artelli 15, Tallinn avatud E, T, K, N, R  9:00-17:00 ja Talve 4, Rapla avatud E,T,K,N,R 10:00-13:00.