Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte volikogu 16.10.2019 istungist

1. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018 määruse nr 54 „Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine. Määrusega nr 20 kinnitati muudatused kaasava eelarve menetlemise korras. Muudatuse kohaselt anti võimalus rajada objekt ka eramaale juhul, kui omanik nõustub andma maa avalikku kasutusse kümneks aastaks. Muudeti ka hääletuse korda nii, et edaspidi saab hääletada ainult ühe ettepaneku poolt varasema kolme asemel.

2. Vändra Alevivolikogu on 14.04.2016 otsuse nr 11 kehtetuks tunnistamine. Otsusega nr 41 tunnistati kehtetuks Vändra Alevivolikogu otsus, mille kohaselt nähti ette Vändra Muusikakooli praeguse hoone (Vändras Vana 61) rekonstrueerimine, kuna 18.09.2019 vastuvõetud valla arengukava kohaselt renoveeritakse muusikakooli jaoks 2021. aastal ruumid Vändra Gümnaasiumi hoones.

3. Vallavara tasuta võõrandamine. Otsusega nr 42 võõrandatakse tasuta seniste kasutajate omandisse garaažid Pärnu-Jaagupi alevis Tiigi 4/1 ja 4/2.

4. Informatsioon Pärnu Ühistranspordikeskuse tegemistest. PÜTK nõukogu esimees Priit Enok tutvustas PÜTK ajalugu ja tegevust