Uudised ja teated

Maa-amet korraldab avaliku enampakkumise kinnisasjade kasutusse andmiseks

Maa-amet kuulutab välja riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade kasutamiseks andmiseks vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord":
Keskkonnaministri 23.07.2019 käskkirja nr 1-2/19/510 alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks järgmised riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad ja Põhja-Pärnumaa vallas asuvad kinnisasjad:

  • Aluste küla Põllu kinnisasi (93001:002:0333; 2,12 ha; kasutusala pindala 2,12 ha; (M)) alghind 191.-, tagatisraha 47.-; 
  • Kaansoo küla Lehepõllu kinnisasi (93004:003:0217; 64,65 ha; kasutusala pindala 59,57 ha; (M)) alghind 4 825.-, tagatisraha 1 206.-; 
  • Kaansoo küla Punga kinnisasi (93004:003:0219; 34,25 ha; kasutusala pindala 32,81 ha; (M)) alghind 2 953.-, tagatisraha 738.-; 
  • Lehu küla Enno kinnisasi (18803:003:0128; 6,30 ha; kasutusala pindala 6,07 ha; (M)) alghind 546.-, tagatisraha 136.-; 
  • Sohlu küla Võilille kinnisasi (27601:003:0237; 3,80 ha; kasutusala pindala 3,8 ha; (M)) alghind 380.-, tagatisraha 95.-; 
  • Tagassaare küla Mesika kinnisasi (93004:003:0210; 7,44 ha; kasutusala pindala 7,44 ha; (M)) alghind 670.-, tagatisraha 167.-; 
  • Vakalepa küla Kolmnurga kinnisasi (18801:001:0228; 10,34 ha; kasutusala pindala 9,63 ha; (M)) alghind 732.-, tagatisraha 183.-; 

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 01.10.2019 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003. Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud: 

  • pakkuja kontaktandmed; 
  • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse; 
  • hoiatusmärge "Mitte avada enne 01.10.2019 enampakkumist!" 

Rohkem infot enampakkumise tingimuste kohta: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1507719