20.07.18
Toimingud:

Vallavalitsus:

  • väljastab projekteerimistingimused
  • annab ehitusloa
  • annab kasutusloa
  • otsustab keskkonnamõju hindamise algatamise

Vastutav ametnik:

  • menetleb kasutusteatisi
  • kooskõlastab puurkaevu või -augu asukoha
Õigusaktid:
Riigilõivud: Riigilõivuseaduse §-d 3311-3314
Vastutav ametnik: Raigo Jaanuste, 4473 703, 53079903, raigo.jaanuste@pparnumaa.ee
Blanketid: vormid
Juhised: asjaajamisjuhised

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE