Eluruumi tagamine

16.10.19

 

 

Teenuse saaja

 • Sotsiaaleluruum - isik, kes ei ole võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 • Sotsiaalmajutus - eakas ja/või erivajadustega isik

Teenuse osutamise eesmärk

Eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Teenuse liigid

 • Eluruumi tagamine ilma kõrvalabita

 • Eluruumi tagamine koos kõrvalabiga (sotsiaalmajutus)

Dokumendid

Eluruumi tagamisel:

 • Taotlus doc pdf

 • Taotleja ja tema pereliikmete isikut tõendavad dokumendid

 • Tõendid taotleja ja tema pereliikmete sissetulekute kohta

 • Tõendid vara kohta

Sotsiaalmajutuse taotlemisel:

 • Taotlus

 • Isikut tõendav dokument

 • Tõendid taotleja sissetuleku kohta

Teenuse hind

Tasuline. Teenuse hind

Teenuse osutamise aeg

Üürileping sõlmitakse tähtajaga kuni 2 aastat ja vajadusel pikendatakse 2 aasta kaupa

 

Eluruumi tagamise teenuse osutamist reguleerivad õigusaktid on:

Toimetaja: AHTI RANDMERE