Kriisiolukord

4.01.24

Kriisikomisjoni põhimäärusega on sätestatud komisjoni ülesanded, õigused ja töökord.

 

Tähtsad telefoninumbrid:

 

Vallavalitsuse üldnumber +372 5333 8609

Pärnu-Jaagupi Halduskeskus +372 5308 6145

Tootsi Halduskeskus +372 5919 5833

Põhja-Pärnumaa valla vee- ja kanalisatsiooniettevõte AS Mako +372 527 5028

 

Häirekeskus 112

Helistage häirekeskusesse, kui vajate abi - kui teie või kellegi teise elu, tervis, vara või keskkond on ohus või on alust arvata, et midagi ohtlikku on juhtumas.

Perearsti nõuandetelefon 1220, +372 634 6630

Perearsti nõuandetelefon on abiks, kui:

 • soovite teada, kas teie tervisemure korral on vältimatu pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, perearsti poole või saab olukorra lahendada koduste vahenditega;
 • terviseprobleem tekib väljaspool tööaega, puhkepäevadel või riiklikel pühadel.

Päästeala infotelefon 1247

Helistage 1247, kui vajate abi, päästealast infot või nõu, näiteks:

 • kuidas muuta oma kodu turvalisemaks;
 • päästeametnike kontakte ja vastuvõtuaegu, muud infot päästevaldkonna kohta;
 • kus ja kuidas tohib lõket teha;
 • soovite teatada ohtlikust ehitisest või katmata kaevust;
 • soovite kutsetunnistusega korstnapühkija kontaktandmeid.

Elektrilevi rikketelefon 1343

Helistage rikketelefonile:

 • kui teil ei ole kodus elektrit ning teile pole saabunud plaanilise elektrikatkestuse teadet;
 • te ei ole saanud Elektrilevilt 10-15 min jooksul pärast voolu kadumist elektririkke SMSi;
 • pärast elektririkke lõppemisest teavitava sõnumi saamist ei ole ikka elektrit.

Lasteabi 116111

Helistage, kui märkate:

 • hooletusse jäetud, abivajavat või hädaohus last;
 • füüsiliselt, emotsionaalselt või seksuaalselt väärkoheldud last;
 • kiusamist kodus, koolis, huviringides/trennides või internetis;
 • laste ja noorte omavahelisi tülisid ning probleeme koolis, kodus, huviringides;
 • lapse enesehävituslikku käitumist, näiteks enese vigastamist või selle kavatsust.

Helistage ka siis, kui teil on muud lastega seotud teemad, mille osas on soov nõu saada, näiteks lapse kasvatamine, hooldusõigus või interneti kasutamine.

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313

Helistage, kui märkate:

 • keskkonnareostust või reostusohtu;
 • ebaseaduslikku jäätmete ladestamist, metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust, loomade julma kohtlemist;
 • massiliselt surnud loomi, linde või kalu;
 • ilmselgelt abitus, sekkumist vajavas seisundis metslooma või -lindu;
 • muud keskkonnaalast õigusrikkumist;
 • maanteel hukkunud suurulukit (hunti, karu, ilvest, metssiga, punahirve, põtra või metskitse).

Maanteeinfo 1510

Helistage, kui märkate, et:

 • teel on liiklustakistus või muu liiklusele ohtu põhjustada võiv olukord;
 • tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms), liiklusõnnetuse tagajärjel on teel praht;
 • teel on liiklusohtlikud augud, teel on lahtised kivid või killustik;
 • kruusatee on halvas seisukorras;
 • tee on üleujutatud, libe või lumme tuisanud, teele on langenud puid;
 • teel on loomakorjus;
 • liiklusmärk on katki, puudu või eksitav.

Mürgistusteabeliin 16662

Infoliinilt saab asjakohast infot järgmiste mürgistusjuhtude korral:

 • kodukeemia, kosmeetika ja loodustooted, ravimid, narkootilised ained;
 • taimekaitsevahendid ja väetised, näriliste ja putukatõrjevahendid;
 • seened, taimed, mürgiste loomade hammustused;
 • mürkgaasid ja alkohol.

Emotsionaalne tugi (Eluliin) +372 655 8088

Emotsionaalse toe telefon on inimestele, kes on emotsionaalse kriisi seisundis, depressioonis, tunnevad sügavat muret kaotuse ja leina tõttu, tunnevad üksindust, kannatavad vägivalla all, kogevad mitmesuguseid suhte- ja perekonnaprobleeme, sotsiaalseid raskusi või soovivad elust lahkuda. Avatud kell 19.00-7.00

 

Kriisiolukordadeks ja muudeks keerulisteks juhtumiteks aitab valmistuda Naiskodukaitse mobiilirakendus "Ole valmis!"

HOIA mobiilirakenduse abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga, võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks (kliki pildil äpi laadimiseks).

Toimetaja: JULIA ERM