Korrakaitse

2.05.23

Koosoleku korraldaja teatab koosoleku pidamise koha prefektuurile hiljemalt neli tööpäeva, kuid mitte varem kui kolm kuud enne koosoleku pidamise päeva koosolekust, kui:

1) selle pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist või
2) see on kavas pidada väljaspool hoonet või kogunemiseks ette nähtud rajatist ja selle pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon või kasutada heli- või valgustusseadmeid või see võib muul moel häirida või takistada hoone või rajatise valduse tavapärast teostamist (nt kogunev rahvahulk häirib valdusesse sisenemist).

Avalikust koosolekust teatamine Politse-ja Piirvalveametile.

 

Põhja-Pärnumaa valda teenindavad politseiametnikud:

Piirkonnapolitseinik Janek Saharenko +372 5297002;  janek.saharenko@politsei.ee

Piirkonnapolitseinik Alar Abel  +372 5295786; alar.abel@politsei.ee

 

Politsei- ja Piirivalveamet

Tasub teada

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lasteakaitsesespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

Relvaload

Kodanike vastuvõtt relvalubade- ja taotluste küsimustes toimub A. H. Tammsaare puiestee 61, Pärnu

Ametnik: Kristi Laas, e-post: kristi.laas@politsei.ee, telefon: 4446620

Vihjed

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel
vihjepostil: laane.vihje@politsei.ee
narkovihjed: tel 444 6555
Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonil 612 3000.
Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressil korruptsioonivihje@politsei.ee või vihjetelefoni automaatvastajale numbrile 612 3657.

Pärnu Ohvriabi osakond

Tammsaare 61, Pärnu
Ohvriabi peaspetsialist Tatjana Zuftsiankou, tel. 53039077 e-post: tatjana.zuftsiankou@sotsiaalkindlustusamet.ee

Toimetaja: JULIA ERM