Maardlad

1.03.22

Maardla nimetus

Mäeeraldise nimetus

Mäeeraldise pindala

Mäeeraldise teenindusmaa pindala

Maavaravarud

Maavara kaevandamise keskmine aastamäär

Anelema dolokivimaardla

 

Anelema dolokivikarjäär

50,27 ha

69,38 ha

1303 tuh m3

250 tuh m3

Anelema II dolokivikarjäär

5,28 ha

6,68 ha

607 tuh m3

25 tuh m3

Anelema III dolokivikarjäär 5,28 ha 8,16 ha 73 tuh m3 5 tuh m3

Pitsalu liivamaardla

Pitsalu liivakarjäär

3,61 ha

5,08 ha

122 tuh m3

15 tuh m3

Lavassaare turbamaardla

Lavassaare ja Elbu turbatootmisala

2321,75 ha

2634,62 ha

9008 tuh tonni

350 tuh tonni

Lavassaare turbamaardla

Lavassaare II turbatootmisala

201,95 ha

230,68 ha

1632 tuh tonni

60 tuh tonni

Pitsalu liivakarjäär on kohaliku tähtsusega maardla, teised on kõik üleriigilise tähtsusega maardlad.

KOBRA DOLOKIVIKARJÄÄRI KESKKONNAMÕJU HINDAMISE ARUANDEGA ON VÕIMALIK TUTVUDA 31.02 - 02.03.2022 KESKKONNAAMETI VEEBILEHEL

Toimetaja: JULIA ERM