Looduskaitsealad

15.01.18

Soomaa Rahvuspark

 

Soomaa Rahvuspark on loodud 1993.aastal eesmärgiga kaitsta Vahe-Eesti edelaosa suuri soid, lamminiite ja metsi. 

39 640 hektari suurune rahvuspark hõlmab Suure-Jaani ja Kõpu valla maid Viljandimaal ning Tori, Vändra ja Paikuse valla alasid Pärnumaal.

Soomaa kuulub Ramsari rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimekirja ning on Natura linnu- ja loodusala. Ta on arvatud ülemaailmsesse PAN-parkide võrgustikku ja Euroopa Liidu EDEN-i sihtkohtade hulka.

Soomaa Rahvuspargi kirjeldus EELIS infolehes

 

Taarikõnnu looduskaitseala

 

Taarikõnnu looduskaitseala asub Vändra vallas ning Kehtna vallas. Eksperteeritud looduskaitseala pindala on ligikaudu 3000 ha, mis kuulub nelja sihtkaitsevööndisse ja kahte piiranguvööndisse.

Kaitseala moodustati 2001.aastal ja selle esmaseks ülesandeks on kaitsta Taarikõnnu soostikku ja seal esinevate kaitsealuste liikide elupaiku.

Taarikõnnu looduskaitseala kirjeldus EELIS Infolehes

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE