Hädaolukorra meetmed Põhja-Pärnumaa vallas

5.06.20

Täiendavate leevenduste kava

 

Vabariigi Valitsuse 16.05.2020 korraldusega nr 172 kehtestati leevenduste kava, kuidas eriolukorra ajal kehtestatud piirangutest sammhaaval loobuda. Kõikide leevenduste puhul tuleb arvestada eritingimustega. Sõltuvalt COVID-19 epidemioloogilisest olukorrast võib põhimõttelise heakskiidu leidnud kavva tulla muudatusi.

NB! Juhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele

NB! Juhend spordivõistluste korraldamiseks alates 01.06.2020

Sportimine

Lubada alates 18. maist kõigi spordialade võistkondadel treenida vabas õhus tulenevalt spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.

Lubada alates 18. maist korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ning osaleb kuni 100 inimest.

Lubada alates 18. maist spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvust, kuid mitte rohkem kui 10 inimest ühes grupis

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

 

Lubada alates 1. juunist spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvust

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

 

Avalikud koosolekud

Lubada alates 18. maist avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 10 inimest

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

 

Lubada alates 1. juunist avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 50 inimest

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

 

Lubada alates 1. juulist avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimest

 

Avalikud üritused

Lubada alates 1. juulist avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid ja konverentsid tingimusel, et ürituse korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõue

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimest

 

Hoolekandeasutused ja kinnipidamisasutused

Lubada alates 18. maist kinnipidamisasutustes külastusi tingimusel, et asutuse pidaja tagab, et:

◘ koostöös terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis

◘ järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades vajadusel personali, külastatava ja külastaja isikukaitsevahendite kasutamise

◘ külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes või eriruumides

◘ külastustele eelneb külastajapoolne tervisedeklaratsiooni esitamine

◘ täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste korraldamise juhisele

 

Lubada alates 1. juunist hoolekandeasutustes, varjupaikades ja turvakodudes ning haiglates külastusi tingimusel, et asutuse pidaja tagab, et:

◘ koostöös terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis

◘ järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades vajadusel personali, külastatava ja külastaja isikukaitsevahendite kasutamise

◘ hoolekandeasutustes on isikukaitsevahendite kasutamine külastusel kohustuslik

◘ külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes või eriruumides

◘ külastustele eelneb külastaja poolne tervisedeklaratsiooni esitamine

◘ täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste korraldamise juhisele

 

Lubada alates 1. juunist üld- ja erihooldekodus viibivatel isikutele hoolekandeasutuse territooriumilt lahkumine tingimusel, et isikud kannavad vajadusel isikukaitsevahendeid.

 

Meelelahutus ja ajaviide

Lubada alates 1. juunist meelelahutusvõimaluste kasutamine veekeskustes, spaades, saunades jmt tingimusel, et teenusepakkuja tagab, et järgitakse:

◘ broneeringusüsteemide jmt lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet

◘ maksimaalselt 50% täituvuse nõuet, kuid mitte rohkem kui 50 inimest

 

Lubada alates 1. juunist meelelahutusvõimaluste (mänguväljakud, mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid jmt) kasutamine kaubanduskeskustes ja mujal tingimusel, et teenusepakkuja tagab, et järgitakse:

◘ maksimaalselt 50% täituvuse nõuet

◘ desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele

 

Haridus ja huviharidus

Lubada alates 15. maist osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna distantsõppele. Kontaktõpet saab korraldada individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2+2 reeglit.

Lubada alates 15. maist huviharidus või huvitegevus, mis toimub kas individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas. Järgida tuleb 2+2 reeglit.

Lubada alates 1. juunist huviharidus ja huvitegevus tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

 

Lastelaagrid, õpilasmalevad

Lubada alates 12. juunist lastelaagrid ja õpilasmalevad tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ kuni 300 inimese piirangut

◘ grupipiirangut kuni 20 inimest

◘ desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele

 

Piirangud, mis jäävad kehtima:

1. Spordivõistlused pealtvaatajatega ei ole lubatud.

2. Toitlustusasutuste lahtiolek ja alkoholimüük on lubatud kuni vaid kella 22ni.

3. Kasiinod, vesipiibu kohvikud, mänguautomaatide saalid, täiskasvanute klubid jmt meelelahutuskohad on suletud.

4. Ööklubid on suletud.

5. COVID-19 diagnoosiga isikutel ja lähikontaktsetel on karantiinikohustus.

6. Hoolekandeasutustes viibivatel COVID-19 diagnoosiga isikutel on keelatud kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuste töötajate ja meditsiinitöötajatega.

7. Tallinn-Stockholmi liinil on reisijatel liikumisvabaduse piirang huvireisi raames (see tähendab, et kruiisireise ei toimu).

8. Kehtima jäävad piirangud riigipiiri ületamisel (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega).

9. Isikutel, kes on ületanud Eesti riigipiiri riiki sisenemise eesmärgil, on kohustus viibida karantiinis 14 päeva (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega).

10. 2+2 reegel.

NB! Valla kriisikomisjoni 15.05 otsusega:

1. Avada saunad külastajatele alates 1. juunist. Ujulat enne sügist ei avata.
2. Alates 1. juunist saab valla hoolekandeasutustes toimuda külastused ainult
eelregistreerimisega järgides kõiki Terviseameti juhiseid. Pakke võib vastu võtta
alates 16.05 järgides kõiki Terviseameti poolt ette antud juhiseid.

3. Kuni 1. juunini tagada ruum vallakodanike vastuvõtuks vallamajas ja
halduskeskustes, mis on varustatud maskide ja desinfitseerimisvahenditega.
4. Avada Tootsis asuv bussiootepaviljon alates 1. juunist.

5. Kontaktsete taidlusringide tegevus on vähemalt 1. juunini seoses 2+2 reegliga ja piiratud siseruumide kasutusega keelatud.

 

VARASEM INFO:

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020  seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga välja eriolukorra. 

Vabariigi Valitsus otsustas oma 24.04.2020 korraldusega nr 132, et eriolukord kehtib kuni 17. maini 2020. a kaasa arvatud, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.

Isikutele, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, ja nendega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele on kehtestatud liikumisvabaduse piirang kuni tervenemiseni. Nimetatud isikutel on keelatud lahkuda alates koroonaviiruse diagnoosimisest oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Liikumisvabaduse piirang on hädavajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut (eriolukorra juhi korraldus nr 52).

Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi territooriumil

Kõik eriolukorraga seotud õigusaktid 

Ametlik eriolukorra veebileht kriis.ee

Eriolukorraga seotud küsimused ja vastused

Ametlik info koroonaviiruse haiguse COVID-19 kohta on leitav Terviseameti kodulehel.

 • Kriisiinfotelefon 1247
 • Perearsti nõuandetelefon 1220
 • Hädaabinumber 112
 • Konsulaarabi 5301 9999

 

OLULISED TELEFONINUMBRID PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAS:

 • Üldinfo: 443 0330
 • Ööpäevaringne kontaktisik on vallavanem Jane Mets, telefon +372 5029743; e-mail: jane.mets@pparnumaa.ee
 • Teiste ametnikega palume kontakteeruda üksnes kiireloomulise probleemi korral ja leppida kohtumine kokku helistades telefonil 4430330.  Ametnike vastuvõtuaega on lühendatud kuni kella 16.00-ni.

 Vallavalitsus ja halduskeskused on suletud, avatakse tavapärastel aegadel 18.mail.

 

Perekonnaseisutoimingud

 

Sotsiaalvaldkond

 • Sotsiaaltöötajate ja lastekaitsetöötajate vastuvõttu ei toimu.
 • Vallavalitsus muutis koduteenuste osutamise tingimusi, et vältida viiruse levikut. Tagasiulatuvalt 16. märtsist 2020.a kuni eriolukorra lõppemiseni teostatakse koduteenuse puhul ainult järgmisi tegevusi: toiduainete ja ravimitega varustamine ning vajadusel küttepuude tuppa toomine. Eeltoodud tegevuste eest on tasumisest vabastatud koduteenust saavad inimesed ning need inimesed, kes lähitulevikus satuvad abitusse olukorda ning vajavad koduhooldustöötajate abi toiduainete ning ravimite koju toomisel.
 • Loe sotsiaalvaldkonna värskeimaid teateid Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

 

Tervishoid

 • Koroonaviiruse sümptomite (köha, palavik, hingamisraskused) avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised.
 • Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse infotelefon 1247.
 • Hingamisraskuse või õhupuuduse korral tuleb helistada hädaabinumbrile 112.
 • Rohkem infot koroonaviiruse kohta loe Terviseameti kodulehelt.
 • Haigus- ja hoolduslehte saab portaalis digilugu.ee ise avada.
 • Pärnu Haigla katkestas 17. märtsist plaanilise ambulatoorse ja statsionaarse ravitöö, st plaaniliste haigete haiglaravi, operatsioonid ja uuringud lükatakse edasi. Samuti lõpetati uute aegade broneerimine. Haiglal tuleb tagada esmajärjekorras abi kriitilist ravi vajavatele patsientidele. Inimestega, kellel on varasemalt planeeritud plaanilised vastuvõtud ja ravi, võetakse ühendust. Värske info Pärnu haigla kodulehelt.
 • Haigekassa alustab kolme esimese haiguspäeva hüvitamist maikuus.
 • Terviseameti korraldusel lõpetatud plaanilise hambaravi osutamine. Ägeda hambahaiguse korral on vältimatu ravi  tagatud. Pärnumaalasi teenindab Unimed Kliinikud OÜ, aeg broneerida tel 445 9299. Tasuta nõuandeliin hambamurede korral 677 6822 (E-R 8.00-17.00). Info vältimatu hambaravi kohta haigekassa kodulehel.
 • Vaimse tervise veebileht peaasi.ee jagab soovitusi ka koroonast tingitud muredega toimetulekuks.
 • Soovitused perearstidelt

 

Haridus

 • Koolid ja huvikoolid on suletud, toimub distantsõpe. Õppetööga seotud küsimustega pöörduda kooli poole, kontaktid leiate siit.
 • Alates 4. maist on taas kõik lasteaiad laste vastuvõtuks avatud. Lasteaeda ei avata, kui soovijaid ei ole.
 • Vallavalitsus otsustas pikendada valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastust kuni 31. maini 2020 juhul, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole arvestusperioodil kasutatud. Meetme eesmärk on viia haigestumise risk miinimumini ja et lasteaiateenust kasutaksid vaid need lapsevanemad, kes oma töö tõttu on sunnitud seda tegema.
 • Palume alates 4. maist lapsi lasteaeda tuues järgida Terviseameti poolt saadetud juhiseid. Lasteaia territooriumil olevate mänguväljakute desinfitseerimine on tagatud.
 • Aprillikuu viimasel nädalal jagati toidukott 703 Põhja-Pärnumaa koolilapsele. Toidukoti sisuks oli eelistatult oma valla ja kodumaiste ettevõtjate toodang.

  Toidukotti täitsid Põhja-Pärnumaa ettevõtjad:

  Taimi Markson Annuse talust puuviljakrõpsudega,

  Külli Eller Piesta Kuusikaru farmist maheda õunamahlaga,

  Alayn ja Diana Mägi OÜ Hellar ja Pojad magusate kõrsikutega,

  Arvi ja Sirje Mölder Veski talust meega,

  Märtin Rõõmusaar OÜ Raismikuoja kaerahelvestega.

  Lisaks leidis toidukotist kartulipudru pulbrit, seljanka ja hapukapsaborši purgid, kanaliha konservi, riisi-, maisi- ja neljaviljahelbed, pannkoogijahu ja muffinipulbri.

  Täname kõiki ettevõtjaid ja vabatahtlikke meie lastele rikkaliku toidukoti täitmise eest!

 • Tööpäevadel pakutakse ühel korral päevas kella 12.00-13.00-ni sooja sööki karbis kaasavõtmiseks koolilastele. Sooja sööki valmistavad Vändra ja Pärnu-Jaagupi lasteaedade köögid ja Tootsis hooldekodu köök. Valmisolek söögi väljastamiseks on ka Vahenurme kooli köögil.

Palume teatada lapse nimi, elukoht, lapsevanema telefoninumber.

Sooja toidu soovidest anda teada telefonidel: 

Tootsi piirkond - Riina Kukk - 4459 400

Pärnu-Jaagupi piirkond - Ulvi Schär - 4473 702

Vändra piirkond - Kerstin Sempelson - 4430 347

 

 

Kultuur ja sport

 • Mai- ja juunikuusse planeeritud sündmused jäävad ära või lükkuvad edasi. Alates 15. maist tohib korraldada vabas õhus toimuvaid avalikke üritusi, mille külastajad viibivad kogu ürituse toimumise ajal autos. Näiteks võib nii korraldada autokino seansse või autokontserte. Täpsem info siin.
 • Rahvamajad ja külakeskused on suletud.
 • Kollektiivid saavad oma juhendajatele ja kollektiivide juures tegutsevatele tasustatud töötajatele, kellel oli eriolukorra väljakuulutamise eel kehtiv tööleping, taotleda töötasu kriisiaegset hüvitist Töötukassast vastavalt eriolukorras kehtestatud tingimustele. (https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis). –  

 • Kollektiivijuhid ja kollektiivide juures tegutsevad tasustatud töötajad, kellel on kehtiv võlaõiguslik või mõni muu töösuhet tõestav leping või kes mingil põhjusel töötukassa meetmesse ei kvalifitseeru, saavad Kultuuriministeeriumist taotleda kriisi leevendamiseks mõeldud lisaeelarvest töötasu hüvitist. Alates 12. maist avaneb meede, mille eesmärk on  toetada COVID-19 puhangu tõttu laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiive nende juhendamisega vahetult seotud isikut või isikuid tööjõukulude katmisel või hüvitamisel. Täpsem info siin.

 • Kollektiivijuhid ja kollektiivide juures tegutsevad tasustatud töötajad, kes tegutsesid muude kokkulepete alusel, said hüvitist taotleda KULKA erimeetmest, mille taotlusvoor lõppes 30. aprillil.

 • Raamatukogud pakuvad kontaktivaba laenutust järgnevatel aegadel:

Vändra Raamatukogus E-R kell 11-15

Pärnu-Jaagupi haruraamatukogus E-R kell 11-16

Vahenurme haruraamatukogus T kell 11-17, K 11-18

Libatse haruraamatukogus E kell 11-17, N 10-17

Vihtra haruraamatukogus T-R kell 11-16

Suurejõe haruraamatukogus N kell 10-14

Kaisma haruraamatukogus T ja K kell 10-16

Võidula haruraamatukogus N kell 14-16

Tootsi haruraamatukogus T ja N kell 11-15

Pärnjõe haruraamatukogus E ja N kell 9-17.30, T ja K kell 9-16.30

Raamatukogud avavad oma uksed 18.mail. Käitumisjuhistega saad tutvuda siin.

 • Spordikeskused, ujula, jõusaalid ja avalikuks kasutuseks mõeldud saunad on suletud.
 • 8. mail toimunud kriisikomisjoni koosolekul otsustati, et mänguväljakud ja skatepargid avatakse 8. mail. Välijõusaal Pärnu-Jaagupi kultuuri- ja spordipargis avati kasutamiseks 2. mail. Kord ööpäevas desinfitseeritakse välijõusaali seadmeid. Palume kinni pidada 2+2 reeglist ning terviseameti soovitustest!
 • Pärnu-Jaagupis ja Vändras on avatud discgolfirada, kus tuleb järgida 2+2 reeglit.
 • Spordi- ja liikumisüritused on alates 2. maist lubatud, kui need toimuvad õues ja neil ei osale korraga rohkem kui 10 inimest. Seejuures tuleb kinni pidada 2+2 reeglist ning tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu. Muud spordi- ja liikumisüritused, sealhulgas võistlused on keelatud. Spordi- ja liikumisürituste korraldamise juhised leiad siit.
 • Muuseumide kriisiabi taotlusvoor avatakse 8. mail ning taotluste esitamise tähtaeg on 18. mai 2020 (kaasa arvatud). Toetuse sihtrühm on kõik muuseumid sõltumata nende omandivormist. St nii riigimuuseumid (sõltumata ministeeriumi haldusalast), munitsipaalmuuseumid, avalik-õigusliku juriidilise isiku muuseumid kui ka sihtasutuse või mittetulundusühinguna tegutsevad muuseumid. Toetuse andmisel on kriteeriumid kõigile muuseumidele samad.

  Kriisiabi muuseumidele: https://www.kul.ee/et/kriisiabi-muuseumidele

 • Alates 10.maist on avatud kõik kirikud.

 

Noorsootöö

 • Noortekeskused avatakse 18. mail. Tegevustest info facebooki lehel. Kontaktid leiate siit.

 

Jäätmemajandus

 • Hoidmaks enda ja kaaskodanike tervist ning vähendamaks nakkusohtu, palub keskkonnaministeerium võimalusel oodata jäätmete viimisega avalikesse konteineritesse, punktidesse ja jäätmejaamadesse kuni eriolukorra lõppemiseni.
 • Keskkonnaministeerium: korduma kippuvad küsimused

 

Ettevõtlus

 

Reisiinfo

 • Välisministeerium soovitab vältida reisimist, kui see on vähegi võimalik!
 • Värske info reisimisega seotud piirangute ja võimaluste kohta Välisministeeriumi kodulehel.

 

Korteriühistule

 • Plakat korteriühistutele väljatrükkimiseks ja trepikodades avalikustamiseks (fail)

 

Alates 25. märtsist 2020 on keelatud avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades, mille all mõeldakse eelkõige kauplusi, väliseid mängu- ja spordiväljakuid, randu, promenaade, tervise- ja matkaradu, parke, ühissõidukeid, tuleb teiste isikutega hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada (Vabariigi Valitsuse korraldus)


Toimetaja: JULIA ERM