Eriolukorra meetmed Põhja-Pärnumaa vallas

7.04.20
 • Alates 25. märtsist 2020 on keelatud avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades, mille all mõeldakse eelkõige kauplusi, väliseid mängu- ja spordiväljakuid, randu, promenaade, tervise- ja matkaradu, parke, ühissõidukeid, tuleb teiste isikutega hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada (Vabariigi Valitsuse korraldus)
 • Seoses eriolukorra väljakuulutamisega on alates 16. märtsist kuni uute juhisteni külastajatele suletud valla ametiasutused ja hallatavad asutused. Avatuks jäävad valverühmad Pärnu-Jaagupi, Tootsi ja Vändra lasteaias.
 • Põhja-Pärnumaa valla ööpäevaringne kontaktisik on vallavanem Jane Mets, telefon +372 5029743; e-mail: jane.mets@pparnumaa.ee
 • Teiste ametnikega palume kontakteeruda üksnes kiireloomulise probleemi korral ja leppida kohtumine kokku helistades telefonil 4430330.  Ametnike vastuvõtuaega on lühendatud kuni kella 16.00-ni.
 • Palume järgida Terviseameti juhiseid https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
 • Alates esmaspäevast, 16. märtsist  alustab tööd Häirekeskuse infotelefon 1247, mis hakkab jagama informatsiooni koroonaviirusega seotud küsimustes. Telefon töötab ööpäevaringselt ja on helistajatele tasuta.
 • Tööpäevadel pakutakse ühel korral päevas kella 12.00-13.00-ni sooja sööki karbis kaasavõtmiseks koolilastele. Sooja sööki valmistavad Vändra ja Pärnu-Jaagupi lasteaedade köögid ja Tootsis hooldekodu köök. Valmisolek söögi väljastamiseks on ka Vahenurme kooli köögil.

  Palume teatada lapse nimi, elukoht, lapsevanema telefoninumber.

  Sooja toidu soovidest anda teada telefonidel: 

  Tootsi piirkond - Riina Kukk - 4459 400

  Pärnu-Jaagupi piirkond - Ulvi Schär - 4473 702

  Vändra piirkond - Kerstin Sempelson - 4430 347

 • Halinga Restoran annab teada karpidega sooja söögi kaasa tellimise võimalusest alates teisipäevast, 17. märtsist 2020.a
 • Hommikul kella 8.00-9.00 esitada tellimus mobiiltelefonil numbril 56233132;
 • Kauba saab kätte kell 11.30-12.00 restorani küljel asuvast luugist (jälgige suunaviita);
 • Toiduportsjon maksab 3 eurot, mis tuleb maksta kohapeal sularahas.
 • Alates 19. märtsist 2020 on võimalik lapse sündi elektrooniliselt registreerida lisaks kodanikuportaalile (eesti.ee) ka rahvastikuregistri portaalis rahvastikuregister.ee. Seal tuleb end esmalt identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil, vajutada vasakul menüüd "Perekond" ja edasi "Sünni registreerimine". Rohkem infot Siseministeeriumi veebilehelt
 • Vallavalitsus otsustas vabastada lapsevanemad Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga seoses perioodil 17.03.-30.04.2020 Põhja-Pärnumaa valla koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava osa tasumisest. Meetme eesmärk on viia haigestumise risk miinimumini ja et lasteaiateenust kasutaksid vaid need lapsevanemad, kes oma töö tõttu on sunnitud seda tegema.
 • Vallavalitsus muutis koduteenuste osutamise tingimusi, et vältida viiruse levikut. Tagasiulatuvalt 16. märtsist 2020.a kuni eriolukorra lõppemiseni teostatakse koduteenuse puhul ainult järgmisi tegevusi: toiduainete ja ravimitega varustamine ning vajadusel küttepuude tuppa toomine. Eeltoodud tegevuste eest on tasumisest vabastatud koduteenust saavad inimesed ning need inimesed, kes lähitulevikus satuvad abitusse olukorda ning vajavad koduhooldustöötajate abi toiduainete ning ravimite koju toomisel.
 • Alkohoolse jaemüügi piirang kehtib riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00 kuni eriolukorra lõppemiseni (Vabariigi Valitsuse korraldus).
 • Eriolukorraga seotud õigusaktid
 • Eriolukorra veebileht
 • Soovitused perearstidelt

Toimetaja: TARVI TASANE