COVID-19 meetmed Põhja-Pärnumaa vallas

4.11.21

Eesti Perearstide Seltsi initsiatiivil kutsuvad perearstid ja -õed 27. oktoobrist kuni 5. novembrini inimesi nõustamisele ja vaktsineerima. Perearstikeskuses saab vaktsineerida COVID-19 vastu nii esimese, teise kui tõhustusdoosiga ning üle 65-aastastel on samaaegselt võimalik ära teha ka tasuta gripivaktsiin. Vaata täpsemalt www.vaktsineeri.ee   

 ÜLDISED SOOVITUSED

 • Vaktsineeri end COVID-19 vastu! Kui soovid enne vaktsineerimist sellest spetsialistiga rääkida, helista perearsti nõuandetelefonile 1220 või räägi oma perearstiga. Infot vaktsineerimispunktide kohta saad telefonilt 1247 või veebilehelt vaktsineeri.ee. Vaktsineerimine on parim viis kaitsta ennast raskelt haigestumise eest.
 • Hoiame kokkusaamiskohad turvalised! Ole valmis toitlustuskohta, kino, teatrit või muud asutust  külastades esitama töötajale oma digitõendit, mis näitab, et oled vaktsineeritud, või haiguse viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud.
 • Takistame viiruse levikut! Kanna meditsiinilist maski poes, ühistranspordis ja mujal avalikus ruumis, kus tervisetõendit ei kontrollita, kuid koroonaviirus võib kiirelt levida. Kontaktide vähendamiseks kasuta kõiki kaugtöövõimalusi. Haigena püsi kodus.

Kehtivad piirangud muudatused alates 25.10.2021: esitada tuleb COVID-tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

 • Liigu hajutatult

  Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. See tähendab, et üksteisega tuleb hoida turvalist distantsi.
   

 • Desinfitseeri käsi

  Avalikes siseruumides tuleb desinfitseerida käsi.
   

 • Kontrollimata avalikus ruumis kanna maski

  Maske tuleb kanda kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit.

   

  Näiteks tuleb maske kanda poodides, apteekides, telekommunikatsiooni ettevõtte või panga teenindussaalides, postkontorites, raamatukogudes, aga ka politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti või haigekassa teenindussaalides ning ühistranspordis.

   

  Ei piisa nina ja suu katmisest salli, krae, visiiri vms esemega, mis ei ole mõeldud kaitsemaskina kasutamiseks. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed. Inimesed, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peavad kontrollijale esitama vastava tõendi. Ruumides, kus kontrollitakse vaktsineeritust ja haiguse läbipõdemist, on maski kandmine tungivalt soovituslik.

   

 • Kontrollitud avalikus ruumis peab esitama COVID tõendi

  COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta peavad esitama kõik inimesed alates 18. eluaastast.

   

  COVID tõend tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel.

  Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

  COVID tõendit ei kontrollita piiramata territooriumiga väliüritustel.

   

 • Haiged jäävad karantiini

  Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi alates haiguse diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.

   

 • Lähikontaktsed on 10 päeva eneseisolatsioonis

  COVID-19 haigega koos elavad või temaga kokku puutunud lähikontaktsed peavad jääma kümneks päevaks eneseisolatsiooni. 

  Kodust tohib lahkuda üksnes igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.

  Eneseisolatsiooni ei pea jääma lähikontaktsed, kes on 

  • COVID-19 haiguse vastu täielikult vaktsineeritud ja viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui aasta
  • COVID-19 haiguse viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud ja arsti poolt terveks tunnistatud
  • vaktsineerituga võrdsustatud ehk COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta või ta on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

  Kui lähikontakt koroonaviiruse kandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, peavad lapsed ja noored, kes ei ole COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud või COVID-19 haigust läbi põdenud jääma  lihtsustatud karantiini.

Hariduselu

 • Huvitegevusi võib läbi viia arvestades piirangutega

  Üle 18-aastased huvihariduses ja -tegevuses, täienduskoolituses ja noorsootöös osalejad peavad esitama kehtiva COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. 

  Alates 1. septembrist ei pea üldharidus- või kutsekoolide täielikult vaktsineeritud või koroonahaiguse läbi põdenud õpilased jääma pärast koolis toimunud lähikontakti karantiini.

  Vaktsineerimata õpilased peavad end lähikontakti korral testima, mida tehakse võimalikult lapsesõbralikul viisil ja üldjuhul koolikeskkonnas. Kui testid on negatiivsed, rakendub lihtsustatud karantiin.


  Lihtsustatud karantiini ajal tohib osaleda õppetöös, kuid ei tohi kümne päeva jooksul võtta osa huviharidusest, noorsootööst jm.

Avalikud üritused ja kogunemised

 • Avalikud siseruumid on külastajate jaoks avatud  

  Avalikud koosolekud ja üritused on lubatud. Osalejad alates 18. eluaastast peavad esitama COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

  Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID-tõendite ehtsust ja neil olevaid andmeid. Põhjendatud kahtluse korral on tegevuse eest vastutav isik kohustatud tuvastama tõendi või testi esitaja isikusamasuse.

  Kui korraldaja tagab kõigi osalejate nakkusohutuse kontrolli, siis võib sisetingimustes osaleda kuni 6000 ning välitingimustes kuni 12 000 inimest.

  Välitingimustes toimuvatel piiramata territooriumiga avalikel üritustel osalejate arvu piirangut ega nakkusohutuse kontrollimise kohustust ei ole.

   

Kaubandusettevõtted

 • Poed ja kaubanduskeskused töötavad 

  Kaubanduskeskustes, poodides ja  erinevates teenuse osutamise kohtades (nt pangad, postkontorid, ilusalongid) tuleb kanda maski, tagada inimestevaheline hajutatus või käte desinfitseerimise võimalus. 

  Kui inimene keeldub kaitsemaski kandmisest, on teenusepakkujal või kauplejal õigus teda mitte teenindusalale lubada. Kaubandus- ja teenindusettevõtted peavad tagama inimeste hajutatuse, et inimesed ja inimeste grupid ei viibiks üksteisele liiga lähedal.

  Kaupluse, apteegi, panga jm külastaja ei pea esitama COVID-tõendit.

  Kui kaubanduskeskuses on erinevad teenuseosutamise kohad, kuhu sisenemisel tuleb oma nakkusohutust tõendada (näiteks kino, spordiklubi või restoran), peavad nende külastajad esitama COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

   

Toitlustusettevõtted

 • Kohvikud ja restoranid töötavad 

  Kohvikud ja restoranid on avatud

  Restoranides, kohvikutes jt avalikes toitlustuskohtades kohapeal süües peavad kõik vähemalt 18-aastased kliendid esitama kehtiva COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. Tõendit ei pea esitama ette tellitud toidu kaasa ostmisel või kullerteenuse osutamisel või siseriiklikul reisijaid vedavas parvlaevas või matusetalitusel.

   

Sportimine

 • Sportimine on lubatud piirangutega

  Sportimine ja treenimine on lubatud nii üksi kui rühmades, spordirajatised on avatud.

  Kõik üle 18-aastased osalejad peavad sportimisel, treenimisel, spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel esitama kehtiva COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

  COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

  Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite kontrollimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

  Üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 osalejat.

   

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad

 • Saunad ja ujulad on avatud piirangutega

  Alates 18. eluaastast tuleb saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates esitada kehtiv COVID-tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

   

Reisimine

 • Eestisse saab siseneda

  Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte.

  Eestisse tohivad töötamise, õppimise, turismi, spordi jm eesmärgil tulla ka teiste riikide (nii Euroopa Liidu kui kolmandate riikide) kodanikud. Kolmandate riikide kodanikel peab riiki sisenemiseks olema kehtiv Schengeni viisa.

  Teatud juhtudel tuleb riiki sisenedes jääda eneseisolatsiooni.

  Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele »

   

 • Riigipiiri ületamisel võib rakenduda 10-päevane liikumispiirang

  Piiranguteta saab Eestisse tulla Euroopa riigist, mille 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on võrdne 75ga või sellest väiksem

  Kui riigi nakatumisnäitaja jääb vahemikku 75–200, ei rakendu Eestisse saabumisel piirangud, kui inimesel on ette näidata tõend COVID-19 vastase vaktsineerimise, haiguse läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Ilma tõendita Eestisse saabumisel tuleb riiki jõudes teha koroonaviiruse test. Tulemuse selgumiseni peab inimene viibima oma elukohas.

  Saabumisel Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 200, peab jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni, mida on võimalik lühendada kahe negatiivse testiga. Piirangutest on vabastatud inimene, kellel on vaktsineerimiskuur lõpetatud ning selle lõpust ei ole möödunud rohkem kui aasta või kes on COVID-19 haiguse viimase poole aasta jooksul läbi põdenud ja arsti poolt terveks tunnistatud. 

  12–18-aastane vaktsineerimata alaealine ei pea jääma eneseisolatsiooni, kui ta saabub koos saatjaga Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75 ning ta on teinud kas enne Eestisse saabumist või kohe Eestisse jõudmise järel testi, mille tulemus on negatiivne. Samad reeglid kehtivad ka juhul, kui alaealine saabub Eestisse kolmandast riigist, mis on kantud Euroopa Liidu rohelisse nimekirja ja mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75. Alla 12-aastased lapsed on isolatsioonist ja testimisest vabastatud.

  Riskiriikide nimekiri on Eesti Välisministeeriumi kodulehel.

  Väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võivad vaktsineerimata isikud mistahes eesmärgil Eestisse siseneda vaid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 esitatud riikidest. Liikumisvabaduse piirang kehtib siis, kui lisas 1 toodud riigi nakatumisnäitaja on üle 75.

  Saabudes kolmandatest riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1, kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang kõigile saabujatele, kellel on lubatud Eestisse siseneda.

   

  Liikumisvabaduse piirangu aega saab lühendada kahe testiga

 • Kohustusliku liikumisvabaduse piirangu kestvust on võimalik lühendada koroonaviiruse testimisega. Selleks tuleb teha kaks negatiivset testi mitte vähem kui 6-päevase vahega.

  Kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist tuleks teha koroonaviiruse PCR testi või kuni 48 tundi varem antigeeni kiirtest.

  Inimesed, kes ei ole välisriigis enne reisi algust testi ära teinud, võivad teha esimese testi kohe pärast Eestisse saabumist.

  Mitte varem, kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist tuleb teha teine PCR test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes kahte testi ei tee.

  Liikumisvabaduse piirangut saavad kahe negatiivse testiga lühendada ka alaealised.

  Alates 1. juulist lubatakse eneseisolatsiooni kohustuseta Eestisse kuni 24 tunniks saabuvad inimesed. Seda juhul, kui inimene on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse PCR testi või 24 tundi enne Eestisse saabumist antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne.

   

  Testi tõendi nõuded leiad koroonatestimise veebilehelt »

   

 • Liikumisvabaduse piirangust vabastatud

  10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt) inimesele, kes:

  • on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja positiivse testi tulemusest või arsti poolt diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva;
  • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
  • alaealisele, kes reisib koos vanema/saatjaga, ei kohaldata 10-päevase liikumisvabaduse piirangu nõudeid, juhul kui neid ei kohaldata tema vanemale/saatjale. Alla 12 aastastele ei kohaldata testimise nõudeid.
  • kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit).

  Eestisse saabumisel võidakse sul paluda esitada tõend ülaltoodud erandite hulka kuulumise kohta.

COVID-19 vaktsineerituse või läbipõdemise tõendamine

Kui oled vaktsineeritud Eestis, saad oma immuniseerimise andmetega tutvuda ja need vajaduse korral välja printidavõi alla laadida patsiendiportaalis digilugu.ee. Vaktsineeritust saad tõendada ka paberkandjal immuniseerimispassiga.

Inimesed, kes on vaktsineeritud välimaal olles, saavad seda tõendada, esitades:

 • immuniseerimispassi, selle koopia või vastava tõendi (sh EL nõuetele vastav COVID-19 digitaalne vaktsineerimise tõend);
 • teise riigi andmebaasi väljatrüki, mis on ametlikult kinnitatud;
 • immuniseerimispassi (mille väljastamist on võimalik paluda tervishoiuteenuse osutajalt paberkandjal).

Teises riigis teostatud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni:

 • haigus, mille vastu immuniseeriti;
 • immuniseerimise kuupäev;
 • immuunpreparaat, mida kasutati;
 • mitu annust on isikule manustatud;
 • tõendi väljastaja andmed.

Eestis aktsepteeritakse kõiki Euroopa Ravimiameti heakskiidu saanud vaktsiine, samuti neid, mis pole veel saanud EL müügiluba, kuid on tunnustatud lähteriigis.

Kui oled viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud, saad sellekohase tõendi patsiendiportaalist digilugu. Tõendi saab luua alates 11. päevast pärast positiivset Sars-Cov-2 PCR testitulemust.

Inimesed, kes põdesid haiguse läbi teises riigis, peavad esitama ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ametlikult kinnitatud tõendi (mis võib olla ka teise riigi andmebaasi väljatrükk) või ravidokumendi väljavõte. Positiivne antikehade test ei ole piisav läbipõdemise tõendamiseks.

Esitatud dokumendil peavad olema järgmised andmed:

 • isikuandmed;
 • läbipõdemise aeg;
 • terveks tunnistamise kliiniline alus;
 • testimise läbimise korral: analüüsi metoodika;  selle tulemus; testi tegemise koht ja aeg; testi tegija ning viimase andmed.

Muudatus alates 25.10.2021: esitada tuleb COVID-tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. Toimetaja: TARVI TASANE