Koha-aadresside korrastamine

1.12.17

 Kohalik omavalitsus peab ruumiandmete seaduse kohaselt tagama koha-aadresside määramise ja nõuetele vastavuse. Selleks teeb omavalitsus aadressitoiminguid. Aadressitoimingud on koha-aadressi määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning koha-aadressiga seotud aadressiandmete muutmine.

Koha-aadresside määramise töökäik on kirjeldatud Aadressiandmete käsiraamatus

 

Toimetaja: ANDRUS PEETSON