Hanked

17.06.21

Põhja-Pärnumaa valla hankeplaan kinnitatakse kahe nädala jooksul peale eelarve vastuvõtmist volikogus (hankekord § 2 lg 3) ja avalikustatakse veebilehel kohe peale kinnitamist (RHS § 9 lg 8).

 

Põhja-Pärnumaa valla 2021. aasta hankeplaan

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse hankekord

Riigihanked avalikustatakse Riigihangete registris

Riigihangete piirmäärad ja muu kasulik teave

Vallavanema 20.03.2018 käskkirjaga nr 15-3/18/2018 moodustati Põhja-Pärnumaa valla riigihangete läbiviimiseks riigihanke komisjon, mille koosseisu kuuluvad Mait Talvoja (esimees), Piret Müür ja Eve Lempu põhiliikmetena. Neljas komisjoni liige on hankeplaanis vastava hanke eest vastutav isik.


Alustatud ja lepingu ootel riigihanked, mis on avaldatud Riigihangete registris:

Hanke viitenumber Hanke nimetus Seisund
227391

Põhja-Pärnumaa valla lasteaed Pesamuna rekonstrueerimisprojekti koostamine ja rekonstrueerimise ehitustöö teostamine

Täitmisel
227245 Vändra alevi tänavavalgustuse rekonstrueerimine Täitmisel
230154  Põhja-Pärnumaa valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate remont ja hoole 2021-2023 Täitmisel
229106 Heakorrateenuse ostmine Täitmisel
230942 Pärnu-Jaagupis, Kooli tn 2 asuva hoone ümberehitustööd Täitmisel
233127 Vändra Gümnaasiumi hoonete ümberehitustööd Täitmisel
234970 Sõiduki liisimine kasutusrendi korras Täitmisel
235084 Põhja-Pärnumaa valla kruusateede remont Täitmisel
235441 Põhja-Pärnumaa valla avalikult kasutatavate teede tolmuvabade katete ehitus ja korduspindamine 2021 Täitmisel
236773 Autokaalu soetamine koos paigaldusega Pärnu-Jaagupi jäätmejaama Alustatud
237581 Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Alustatud
237164 Vändra Gümnaasiumi garderoobi mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine. Alustatud

238017

Asfalteerimistööd Pärnu-Jaagupi alevis. Alustatud


Täitmisel või teostatud riigihangete nägemiseks sisestage riigihangete registri otsingus hankija nimena "Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus" või hankija registrikood 77000234 ja vajutage OTSI HANKEID

 

 

Toimetaja: JULIA ERM