Ehitisregister

1.12.17
Aadressil www.ehr.ee asub riiklik ehitisregister. Alates 4. aprillist 2016 lisandus inimestele täiendav võimalus esitada taotlusi ja dokumente mugavalt ja elektrooniliselt läbi registri.

Ehitusseadustiku kohaselt võttis riik ehitisregistris kasutusele elektroonilise menetlus­kesk­konna, kus saab edastada taotlusi ning anda välja ehitus- ja kasutuslube, projekteerimis­tingimusi.

Tegemist on täiesti uue funktsionaalsusega ja uue riikliku e-teenusega, mis võimaldab nüüd elektroonselt menetleda ehitistega seotud taotlusi, lube ja teatisi, mis registri käivitumisel ja osapoolte harjumisel uue protsessiga viib menetlused kiiremaks ja on kasutajatel mugavam.

Uus ehitisregistri rakendus hakkas tööle 4. aprillist.

Ehitisregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega.

Andmeid esitavad registrisse peamiselt kohalikud omavalitsused ja seda haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Toimetaja: ANDRUS PEETSON