Aukodanikud

12.09.18
Halinga valla aukodanikud aastatel 1996-2017:
 

Ülle Vapper

Märkimisväärse panuse eest Halinga valla arengusse

Halinga Vallavolikogu 20. septembri 2017 otsus nr 26

 

Elena Mägi

Valla kultuuri- ja hariduselu edendamine ja uute ideedega rikastamise eest
Halinga Vallavolikogu 14. septembri 2016 otsus nr 25

 

Mait Lehtsalu

Ettevõtluse arendamise ja puhkpillitraditsiooni elushoidmise eest Halinga vallas.
Halinga Vallavalikogu 23. septembri 2015 otsus nr 26

Eve Keskküla

Teenekas meditsiinitöötaja ja perearst
Halinga Vallavolikogu 18. septembri 2013 otsus nr 18

Jaan Roosileht

Teenekas koolijuht ja õpetaja
Halinga Vallavolikogu 22. septembri 2010 otsus nr 12

Mati Rosenstein

Aktiivne ühiskondliku elu tegelane
Halinga Vallavolikogu 25. septembri 2009 otsus nr 23

Arseni Nõmm

Kauaaegne aktiivne tuletõrjespordi treener-organisaator
Halinga Vallavolikogu 24. septembri 2008 otsus nr 20

Harry Rehe

Operaator-lavastaja
Halinga Vallavolikogu 26. septembri 2007 otsus nr 19

Emmanuel (Eduard) Kirss

Kauaaegne Uduvere Apostel Jakobuse koguduse preester ja kiriku hoidja
Halinga Vallavolikogu 06. septembri 2006.a. otsus nr 12

Vello Prints

Teenekas põllumees ja aktiivne ühiskondliku elu tegelane
Halinga Vallavolikogu 06. septembri 2006.a. otsus nr 12

Lembit Tamvere

Teenekas põllumees
Halinga Vallavolikogu 7. septembri 2005 otsus nr 18

Heino Peetson

Kauaaegne vabatahtliku tuletõrjealase töö arendaja ja tuletõrjespordi eestvedaja
Halinga Vallavolikogu 22. septembri 2004 otsus nr 16

Herta Elviste-Eelmäe

Teeneline kultuuritegelane ja näitleja
Halinga Vallavolikogu 17. septembri 2003.a. otsus nr 17

Konstantin Rein

Teenekas pedagoog ja kultuuritöötaja
Halinga Vallavolikogu 18. septembri 2002 otsus nr. 10

Enno Poolen

Teenekas pedagoog
Halinga Vallavolikogu 26. septembri 2001 otsus nr. 19

Silvi Kruusa

Teenekas kultuuritöötaja
Halinga Vallavolikogu 26. septembri 2001 otsus nr. 19

Elmu Rukki

Kauaaegne kodu-uurija ja valla ajaloo jäädvustaja
Halinga Vallavolikogu 26. septembri 2001 otsus nr. 19

Vaiki Kaldmäe

Teenekas õpetaja ja käsitöömeister
Halinga Vallavolikogu 10. märtsi 2000 otsus nr. 7

Aldo Kals

Ajaloolane ja ühiskonnategelane
Halinga Vallavolikogu 10. märtsi 2000 otsus nr. 7

May-Eliisabet Maiste

Teenekas õpetaja, koduloo-uurija ning muuseumi töö eestvedaja
Halinga Vallavolikogu 19. veebruari 1999 otsus

Ernst Rosenstein

EELK Pärnu-Jakobi koguduse kaua-aegne õpetaja
Halinga Vallavolikogu 19. novembri 1997 otsus

Sergei Seeland

Oma tegevusega on kaasa aidanud valla kultuuri- ja hariduselu edendamisele.
Halinga Vallavolikogu 9. oktoobri 1996 otsus nr. 49

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE