Uudised ja teated

« Tagasi

Valla lasteaedades vanemate poolt kaetav osa 2019. aastal

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu võttis 24. oktoobril 2018. a vastu määruse nr 47, millega kinnitati vanemate poolt kaetava osa suurus valla lasteaedades ja selle maksmise kord.

Vanemate poolt kaetava osa määr

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud  töötasu alammäärast, s.o. 2019. aastal 22 eurot. Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus arvutatakse euro täpsusega, kohaldades ümardamise reeglit.

Vanemate poolt kaetava osa tasumine

Lapse puudumisel lasteasutusest mis tahes põhjusel vanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta. 

Vanema poolt kaetava osa summa arvestatakse sõltumata kohal käidud päevade arvust kuus   ja tasutakse Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse poolt koostatud  ja esitatud arve alusel.

Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastamine

Pered,  kus koolieelses lasteasutuses käib kaks last,  on vanema poolt kaetava osa suuruseks teise lapse eest 75%  22st eurost, mis on 17 eurot.

Pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kolm või enam last, on kolmas ning kõik järgnevad lapsed  vanema poolt kaetava osa maksmisest vabastatud.

Need soodustused kehtivad tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Põhja-Pärnumaa vald.
Aastaringselt avatud lasteaias käiva lapse vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel kuni ühe kuu (s. o kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas. Osalustasust vabastust võib kasutada kahes osas.
Lapsevanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt üks kuu  enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust. Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.

Vallavalitsuse korraldusega suveperioodiks suletud lasteaias käiva lapse vanem vabastatakse avaldust esitamata tema poolt kaetava osa maksmisest antud perioodil.