Uudised ja teated

Ühissõidukipeatusele nime määramise eelnõu avalikustamine

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 lähtuvalt Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse korralduse eelnõu, mille kohaselt soovitakse määrata Põhja-Pärnumaa vallas Pärnu-Jaagupi alevis riigiteele nr 19202 Pärnu-Jaagupi-Kergu km 0,822 ja km 0,834 asuva uue ühissõidukipeatuse nimeks „RIINU".

Korraldus kohanime määramise kohta tehakse mitte varem kui 15 päeva pärast arvates käesoleva teate avalikustamisest.

Haldusmenetluse seaduse § 49 lõike 1 kohaselt on igal huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav korraldus puudutada, õigus 15 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest esitada Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited palume saata Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele postiga aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev 87701 või e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee või telefonil 4430336 hiljemalt 04.05.2018. a.

Korralduse eelnõu