Uudised ja teated

« Tagasi

Teade Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu kehtestamise kohta

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on 10.07.2018 korraldusega nr 279 kehtestanud   Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu lahendusega on määratud 1700 m2 suurusele kinnistule (katastritunnus 18801:001:0541) ühekorruselise kaubandushoone jaoks ehitus- ja hoonestusala, ala kujundamiseks vajalikud tingimused ning tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala piirneb lõunast Põhja-Pärnumaa vallale kuuluva Soo tänavaga, läänest Riigi Kinnisvara AS kinnistuga, millel paikneb Pärnu-Jaagupi komando hoone, loodest ja põhjast AS Mako poolt hoonestusõiguse alusel kasutatava kinnistuga, millel paiknevad garaažihooned. Detailplaneeringu elluviimine soodustab seni ebapiisavalt kasutatud ala otstarbe­kamat kasutamist, eeldatavalt omab positiivset majanduslikku mõju elavduva kaubanduse näol ning sotsiaalses mõttes on teenus paremini kättesaadav.  

Detailplaneeringuga ei muudeta krundi olemasolevat vertikaal­planeerimist ja see ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Info: Mait Talvoja, tel 4430 334, 5101385, mait.talvoja@pparnumaa.ee