Uudised ja teated

« Tagasi

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Are lõigu eelprojekti tutvustus 19. juulil

Maanteeamet teatab E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Are km 92,6-109,5 lõigu Libatse möödasõidu ning oleva maantee rekonstrueerimise eelprojekti avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Are lõigu eelprojekti eesmärk on Libatse möödasõidu rajamine, liiklusohutuse taseme tõstmine ning tehniliselt optimaalsete ja majanduslikult tasuvate lahenduste väljatöötamine. Teelõik algab Pärnu maakonna piirilt ning lõppeb Parisselja tee ristmiku juures.

Projektiga on ettenähtud rajada 2+1 möödasõidu aladega keskpiirdega maantee. Projekteeritud on kolm eritasandilist liiklussõlme, üks Libatse möödasõidule ja teised kummalegi poole Pärnu-Jaagupit. Projekteeritud on kaks jalakäijate tunnelit, üks Kergu maantee otsa, teine Urke bussipeatuste juurde.

Eelprojektiga on võimalik tutvuda perioodil 09.07.2018 - 19.07.2018  siin  või

Skepast&Puhkim OÜ kontoris aadressil Laki 34, Tallinn 12915.

 

Eelprojekti kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid

02. augustini 2018 aadressil Skepast&Puhkim OÜ, Laki 34, 12915 Tallinn, e-postiga aadressile andres.brakmann@skpk.ee ja avalikul arutelul, mis toimub:

19. juuli 2018 kl 17.00

Pärnu-Jaagupi halduskeskuses (Uus 53, Pärnu-Jaagupi alev)

Eelprojekti koostamise algataja, korraldaja ja otsustaja on Maanteeamet (kontaktisik Mart Michelis) aadressil Pärnu mnt 463a, Tallinn 10916, tel 611 9385, mart.michelis@mnt.ee

Eelprojekti koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (kontaktisik Andres Brakmann), aadressil Laki 34, Tallinn 12915, tel +372 5656 6721

 andres.brakmann@skpk.ee