Uudised ja teated

« Tagasi

Sümboolikakonkursist

Kuna ühinenud KOV üksuste volikogude poolt eelmisel aastal moodustatud sümboolikakomisjoni poolt välja valitud kavandit Riigikantselei poolt ei kooskõlastatud (kavand ei vastanud heraldikanõuetele), siis vaatas Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon oma 16.01.2018 koosolekul uuesti üle kõik 1. septembriks 2017 esitatud kavandid ja valis nende hulgast välja kavandi nimega Alfons-2, mis saadeti uuesti Riigikantseleile kooskõlastamiseks. Juhul, kui kavand Riigikantselei poolt heaks kiidetakse, otsustab komisjon konkursi auhinnafondi jagunemise ning teeb ettepaneku volikogule valla sümboolika kinnitamiseks.

Kuni Põhja-Pärnumaa valla sümboolika kinnitamiseni kasutatakse ühinemislepingust tulenevalt Halinga valla sümboolikat.