Uudised ja teated

« Tagasi

Sotsiaalteenuste hinnad Põhja-Pärnumaal

Põhja-Pärnumaa valla hallatavatest asutustest pakub üldhooldusteenust Vändra Alevi Hoolekandekeskus ja Tootsi Hooldekodu. Tavapäraselt vaadatake teenuse hind igal aastal üle ning alates 01. aprillist 2019. a on mõlemas asutuses üldhooldusteenuse hinnaks 690 eurot kuus. Isikule, kelle elukoht oli vähemalt kolm aastat enne teenusele asumist rahvastikuregistri   andmetel Põhja-Pärnumaa vallas on teenuse hind 620 eurot kuus.

Peale vallavalitsuse hallatavate asutuste pakub vallas üldhooldusteenust veel MTÜ Halinga Turvakodu, SA Pärnu Jaagupi Hoolduskodu (lisaks veel Kaelase Kodu) ja  SA Vändra Tervisekeskus.

Alates 01. veebruarist 2019. a on Tootsi piirkonna elanikel võimalus kasutada pesupesemise teenust Tootsi Hooldekodus maksumusega 2 eurot masinatäis. Teenust on võimalus kasutada teisipäeviti ja neljapäeviti kl 10.00-12.00.

Koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse hind on sama, mis 2018. aastal:

  • Koduteenuse pakett nr 1 (hooldustöötaja külastab inimest kord nädalas) 23 eurot kuus,
  • koduteenuse pakett nr 2 (hooldustöötaja külastab inimest 2 korda nädalas) 30 eurot kuus,
  • koduteenuse pakett nr 3 (hooldustöötaja külastab inimest 3 korda nädalas) 36 eurot kuus ja
  • toiduainete ning ravimitega varustamise ühe korra hind 3 eurot.

Sotsiaaltransporditeenuse hind on 0,20 eurot/km, kuid mitte vähem kui 5 eurot kord. Vändra, Pärnu-Jaagupi ja Tootsi alevi piires 2 eurot kord.