Uudised ja teated

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ 2019. a eelinfo

Põhja-Pärnumaa vald taotles 2018. a Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust erivajadustega inimeste eluruumide kohandamiseks. Projektist sai toetust 9 kodu eluruumi kohandamiseks.

2019. a on jätkuvalt võimalus taotleda erivajadustega inimeste eluruumide kohandamiseks toetust. Selleks jälgige valla ajalehte ning veebilehte, kus avaldatakse infot toetusvooru avamise kohta. Toetust saab taotleda eluruumi kohandamiseks (liikuvuse, personaalse hügieeni ja köögitoimingute parandamiseks).

Toetust maksab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme raames saadud toetusest maksimaalselt 85% abikõlbulike kulude maksumusest ja 15% kohaliku omavalitsuse ja/või taotleja vahenditest.

Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord. Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee või esitada dokumendid oma piirkonna sotsiaaltöötajale.
Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust, olulisust ja üksi elava taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid. Sotsiaalkomisjon koostab prioriteetsuse alusel toetuse saajate nimekirja.

Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.
Toetuse eraldamise aluseks on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16. mai 2018. a määrus Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord.

Anneli Kaljur
sotsiaalosakonna juhataja
anneli.kaljur@pparnumaa.ee