Uudised ja teated

« Tagasi

Planeerimise- ja arenguspetsialisti vabale ametikohale välja kuulutatud konkursi pikendamine 01.veebruarini 2018

Tööandja andmed

Kontaktisik: Jane Mets, jane.mets@pparnumaa.ee, telefon 502 9743

Vaba töökoha andmed: Planeerimise-ja arenguspetsialist

Töötasu: Kokkuleppel

Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik

Töökoha asukoht: Põhja -Pärnumaa vald

Tööülesannete kirjeldus:

Planeerimise- ja arenguspetsialisti ametikoha eesmärk ja põhiliseks tööülesandeks on valla arengudokumentide koostamine ja nende täitmise jälgimine, projektide kirjutamine fondidele, MTÜde (sh külade) nõustamine projektide koostamisel. Erinevate planeeringute menetlemise korraldamine ja keskkonnamõjude hindamisega seotud toimingute teostamisel osalemine. Valdkonna hankedokumentide koostamisel osalemine.

Pakume:

•          mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses;

•          erialast täiendkoolitust;

•          puhkust 35 kalendripäeva


Nõuded kandidaadile:

K e e l e o s k u s :

·         eesti (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase)

·         inglise (vähemalt tase B1)

M u u d  n õ u d e d

•          kõrgharidus, soovitavalt arhitektuur või maastikuarhitektuur ning ametialaselt vajalikud
           kogemused ja teadmised;

•          varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigistruktuuris, s.h projektide           
           koostamise kogemus

•          valdkonnaalaste õigusaktide tundmine;

•          väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohustetunne, tahe
           meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel,
           pingetaluvus;

•          väga hea arvuti kasutamise oskus;

•          autojuhi lubade olemasolu;

•          isikliku sõiduauto kasutamise võimalus


Lisainfo

ametikohale kandideerimiseks palume esitada avaldus, haridust tõendava dokumendi koopiad, elulookirjeldus (CV) hiljemalt 01. veebruariks 2018 Põhja-Pärnumaa e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee „ Planeerimise- ja arenguspetsialist konkurss". Dokumendivooru läbimise korral valmisolek vestluseks eelnevalt etteantud teemal.