Uudised ja teated

« Tagasi

Ootame jätkuvalt kandidaate tublide inimeste tunnustamiseks

Ootame kandidaate Põhja-Pärnumaa valla tublide inimeste tunnustamiseks. Kandidaatide esitamise tähtajad on järgmised:

  • 15. septembrini oodatakse ettepanekuid aukodaniku nimetuse ja valla vapimärgi kavaleri määramiseks. Kirjalik ettepanek esitatakse vallavolikogule või vallavalitsusele koos kandidaadi nime, elulooandmete ning teenete kirjeldusega.

  • 1. augustist kuni 30. septembrini oodatakse kandidaate sotsiaalvaldkonna tunnustustele - tunnustamise kord ja tunnustuste liigid

  • 1. septembrist kuni 31. oktoobrini oodatakse kandidaate noorte-, kultuuri-, kogukonna- ja spordivaldkonna tunnustustele - tunnustamise kord ja tunnustuste liigid

  • 1. maist kuni 10. septembrini oodatakse kandidaate haridusvaldkonna tunnustustele - tunnustamise kord ja tunnustuste liigid

Ettepanekuid saab esitada:

1) valla veebilehel olevate e-vormide abil. Selleks peab ettepaneku esitaja sisenema enne vormi täitma asumist veebilehele ID-kaardi või Mobiil-ID abil (vajuta rohelisel ribal "LOGI SISSE"), avama vasakul menüüst tunnustamise liigi ning täitma vormil vajalikud lahtrid ja vajutama nupule saada

või

2) elektroonselt e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee. Ettepanekus märgitakse esitatava kandidaadi andmed (nimi, asutus/ametikoht, kontaktid), millist tunnustust taotletakse, põhjendus, miks kandidaat või tegu väärib tunnustust ja kandidaadi esitaja andmed.

Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord