Uudised ja teated

« Tagasi

Lubamatu jäätmete ladustamine

Vändra alevis Vana tn 49 juures asuvad avalikult kasutatavad segapakendite ja vanapaberi kogumise konteinerid.

Konteineritesse kogutakse elanikelt olmes tekkinud pakendid ja vanapaber.

Korduvalt on konteinerisse toodud ebasobivad jäätmed.

Jäätmekäitlejal on õigus jätta konteinerid tühjendamata kui konteineris on ebasobivad jäätmed.

Rangelt on keelatud tuua nendesse konteineritesse olmejäätmeid ja ehitusprahti.

Lubamatu on ladustada jäätmeid konteinerite juurde maha.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus paigaldab nimetatud aadressile valvekaamera, et välja selgitada prahistajad ja nad vastutusele võtta.

Olmejäätmed tuleb panna olmejäätmete konteinerisse, mis peab olema igal kinnistul, kus alaliselt elatakse.

Ehitusjäätmed, vanarehvid ja teised jäätmed, mis ei sobi pakendi konteinerisse, tuleb viia Vändra jäätmejaama.