Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte volikogu 21. augusti istungist

1. Valla 2019. aasta II kvartali eelarve täitmise seireanalüüs ja -aruanne. Kuulati vallavanem Jane Metsa ülevaadet valla 2019. a II kvartali eelarve täitmisest.

2. Kalmistu kasutamise eeskiri kehtestati määrusena nr 13.

3. Põhja-Pärnumaa valla kaevetööde eeskiri kehtestati määrusena nr 14.

4. Põhja-Pärnumaa valla heakorraeeskiri kehtestati määrusena nr 15.

5. AS Mako põhikirja kinnitamine. Kinnitati AS Mako uus põhikiri.

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Seati tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks  Põhja-Pärnumaa valla omandis olevatele kinnistutele (Vändra alevis asuvad tänavad) maakaabelliini ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks

7. Kadjaste Vabaajakeskuse tegevuse lõpetamine. Lõpetati Kadjaste Vabaajakeskuse tegevus alates 1. septembrist 2019. a.

8. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018 määruse nr 54 „Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine. Määruse eelnõu lugemine katkestati.

9. Määruste kehtetuks tunnistamine. Määrusega nr 16 tunnistati kehtetuks viis Vändra ja Halinga Vallavolikogu määrust.

10. Põhja-Pärnumaa valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine. Määrusega nr 17 delegeeriti Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele andmekogude asutamine ja andmekogude põhimääruste kinnitamine.