Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte 23. novembri volikogu istungist

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu II koosseisu teine istung toimus 23. novembril 2021.a kell 14.00 Vändra Kultuurimaja suures saalis. Istungilt puudus Tarmo Lehiste.

 • Lõpetati I lugemine Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määrusega vastu võetud „Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus" muutmine.  Parandusettepanekuid oodatakse kuni 25. novembri 2021.a kella 24.00-ni e-maili aadressile: vald@pparnumaa.ee
 • Moodustati volikogu alatised komisjonid:
 1. 9 liikmeline eelarve- ja majanduskomisjon 
 2. 7- liikmeline sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
 3. 7- liikmeline haridus- ja noorsootöökomisjon
 4. 7- liikmeline kultuuri- ja spordikomisjon
 5. 7- liikmeline keskkonnakomisjon
 6. 5- liikmeline noortekomisjon
 • Volikogul istungil ei valitud revisjonikomisjoni esimees ja aseesimeest ja ei moodustatud 3-liikmelist revisjonikomisjoni, kuna selleks osalemiseks ei avaldatud soovi. Päevakorrapunkt tuleb uuesti arutamisele järgmisel volikogu istungil.
 • Vallavanema töötasuks määrati 3200 eurot kuus.
 • Kinnitati vallavanemale hüvitised ja soodustused:
 1. Vallavanemale makstakse tema haigestumise või vigastuse korral alates teisest päevast      haigushüvitist seaduses ettenähtud korras ja määras.
 2. Vallavanemale   hüvitatakse   ühel   korral   nelja   aasta   jooksul   prillide   maksumus.    Hüvitist makstakse prillide soetamise  arvel  märgitud  summast  80% ulatuses,  kuid  mitte  rohkem  kui  kakssada viiskümmend  (250)  eurot.
 1. Vallavanem  saab  kasutada  vallale  kuuluvat sõiduautot,  mida  pargitakse  Põhja-Pärnumaa vallas ja aastane kütusekulu limiit on 2500 liitrit.
 2. Vallavanemal    on    õigus    kasutada    tööülesannete    täitmisel    vallale    kuuluvat mobiiltelefoni.
 • Põhja- Pärnumaa vallavanemaks valiti Rein Kontus.
 • Nimetati esindajad ja nende asendajad Pärnumaa Omavalitsuste Liitu kelleks on Rein Kontus ja tema asendaja Tarvi Tasane ning Ülle Vapper ja tema asendajaks Olga Kaljuste.
 • Nimetati esindajad ja nende asendajad Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku, kelleks on Rein Kontus ja tema asendaja Jaanus Rahula ning Ülle Vapper ja tema asendaja Olga Kaljuste.

Istung on jälgitav aadressilt https://youtu.be/8zli8epgecg

 

Ülle Vapper

Volikogu esimees

e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee