Uudised ja teated

« Tagasi

I klassi astuja toetus

Lp I klassi astuvate laste vanemad!

Põhja-Pärnumaa vald maksab I klassi astuja toetust lapsevanemale, kelle laps on rahavastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa valla elanik ning läheb septembris 2019. a I klassi valla koolis või väljaspool valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses. Toetuse taotluse saab esitada ühe kuu jooksul alates 01. septembrist ja toetus makstakse välja 01. oktoobriks. Taotluse blankett on kättesaadav valla veebilehel www.pparnumaa.ee. Taotluse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee või käsitsi täitmisel oma piirkonna halduskeskuse sotsiaaltööspetsialistile. 

 

Esimesse klassi astuja toetus

 

Toetuse saaja

Lapse vanem või seaduslik esindaja

Toetuse maksmise tingimused

  • laps õpib Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolis või väljaspool valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses
  • lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Põhja-Pärnumaa vallas

Taotlemise aeg

01. septembrist kuni 30. septembrini

Toetuse määr

100 eurot

Dokumendid

Taotlus

Maksmise aeg

01. oktoober

Toetuse maksmise aluseks on 28. märtsi 2018. a Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määruse nr 14

„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"