Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programm on avatud 09.04-11.06.2018

Hajaasustuse programmi taotlusi võetakse vastu 9.04.2018-11.06.2018.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal vallavalitsusele või digitaalselt allkirjastatuna aadressile vald@pparnumaa.ee hiljemalt 11. juuni 2018.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Lisainfo valla veebilehel: http://www.pparnumaa.ee/keskkond/hajaasustusprogramm