Uudised ja teated

« Tagasi

Eesti Töötukassast saab taotleda alaealise töötamise toetust

Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda alaealise töötamise toetust, mille eesmärk on suurendada alaealiste töötamise võimalusi ning soodustada nende tööharjumuse ja -kogemuse saamist.

Alaealise töötamise toetus on perioodiliselt makstav toetus ja seda makstakse kalendriaasta esimeses kvartalis eelmise kalendriaasta eest. Seega tuleb 2018. aasta eest alaealise töötamise toetuse saamiseks taotlus esitada Eesti Töötukassale hiljemalt 31.03.2019.

Alaealise töötamise toetuse taotlemise tingimustega on Teil võimalik tutvuta Eesti Töötukassa kodulehel.  

Alaealise töötamise toetus on riigiabi, mille kohta leiate rohkem infot rahandusministeeriumi kodulehelt.

Alaealise töötamise toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks" alusel.

Täname, kui olete taotluse juba esitanud!

Lugupidamisega
Eesti Töötukassa