Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on oma 22.05.2018 korraldusega nr 224 vastu võtnud  Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu ning korraldab detail­planeeringu avaliku väljapaneku 15.06-29.06.2018. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule kavandatava ühekorruselise kaubandushoone jaoks ehitus- ja hoonestusala määramine ning ala kujundamiseks vajalike tingimuste väljatöötamine. Planeeringu lahendusega saab tutvuda Pärnu-Jaagupi halduskeskuses tööajal Pärnu-Jaagupi alevis, Uus 53 ja veebilehel www.pparnumaa.ee. Uus 20a kinnistu (katastritunnus 18801:001:0541) suurus on 1700 m2 ning planeeringuala suurus ca 3300 m2. Detailplaneeringuga planeeritav ala hõlmab Uus tänav 20a krunti ja lähiala. Planeeringuala piirneb lõunast Põhja-Pärnumaa vallale kuuluva Soo tänavaga, läänest Riigi Kinnisvara AS kinnistuga, millel paikneb Pärnu-Jaagupi komando hoone, loodest ja põhjast AS Mako poolt hoonestusõiguse alusel kasutatava kinnistuga, millel paiknevad garaazihooned. Planeeringu elluviimine soodustab seni ebapiisavalt kasutatud ala otstarbe­kamat kasutamist. Detailplaneeringuga ei muudeta krundi olemasolevat vertikaal­planeerimist ja see ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.