Uudised ja teated

« Tagasi

Biojäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes

Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIKis) on avatud taotlusvoor „Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes" millest on kohalikul omavalitsusel võimalik toetust taotleda üksik- ja kortermajadele kuni 140 liitriste biojäätmete kogumismahutite või kuni 420 liitriste kompostrite soetamiseks biojäätmete tekkekohas kogumiseks.

Elanikel avaneb võimalus komposter või konteiner enda majapidamisse saada pärast seda, kui kohalik omavalitsus on KIKilt saanud positiivse otsuse, inventari soetanud ning alustanud oma piirkonnas nende jagamist.

Toetuse tingimustes ei ole piiritletud piirkondade ja majapidamiste suurust, kellele konteinerid või kompostrid mõeldud on.

Kui omavalitsus annab kompostri või konteineri elanikele tasuta, siis jääb see kohaliku omavalitsuse omandisse. Kui elanik peab selle eest tasuma omaosaluse summa, siis saab ta inventari omanikuks.

Kompostrite ja konteinerite kasutamise kohustus on kolm aastat.

Oleme valmis KIKist toetust taotlema, kuid üsna keeruline on oletada võimalikku konteinerite või kompostrite hulka mille soetamiseks toetust taotleda, selleks palun infot korteriühistutelt ja eramajaomanikelt, kes oleks huvitatud konteineri või kompostri soetamisest. Palun andke teada hiljemalt 15.10.2021 e-posti aadressil: kersti.tammiksaar@pparnumaa.ee  kes sooviksid oma kinnistule biojäätmete liigiti kogumiseks konteinerit või kompostrit (juurde ka suurus) juhul kui toetuse taotlus rahuldatakse.

Hiljemalt 31. detsembriks 2023.a. on kõikjal Eestis kohustus tekkekohalt biojäätmete liigiti kogumine korraldada. Hetkel toimub korraldatud jäätmeveoga biojäätmete tekkekohalt kogumine Vändra ja Tootsi alevis 8 ja enama korteriga elamute juures. 01.04.2022.a. alates ka Pärnu-Jaagupi piirkonnas.