23.12.22
Kirjeldus:

Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta. Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles.

Rohkem infot Siseministeeriumi veebilehel

Info korduvate tõendite ja väljavõtete taotlemise kohta Siseministeeriumi kodulehel

!!!Alates 01.01.2023 muutub rahvastikuregistrist andmete väljastamise kord!!!

Rahvastikuregistri väljavõtet väljastab ainult maakonnakeskuse kohalik omavalitsus, nt Pärnu Linnavalitsus  ja selle eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot.

Tasuta saab andmeid vaadata e-rahvastikuregistri portaalis.

Tava kohalikud omavalitsused rahvastikuregistri väljavõtteid ei väljasta.

Elukoha andmete väljavõtet (elukohatõendit) saab

  • tasuta elukohajärgsest kohaliku omavalitsusest
  • riigilõivu eest maakonnakeskuse kohalikust omavalitsusest (NB! Kui maakonnakeskuse kohalik omavalitsus on elukohajärgne kohalik omavalitsus, siis on elukohatõend tasuta)

Tava kohalikud omavalitsused teise kohaliku omavalitsuse elanikule elukoha andmeid ei väljasta.

Elanike nimekirja saab tasuta ruumi aadressijärgsest kohalikust omavalitsusest või e-rahvastikuregistrist.

Maakonnakeskuse kohalik omavalitsus väljastab teises kohalikus omavalitsuses asuva ruumi kohta elanike nimekirja riigilõivu eest.

Tava kohalikud omavalitsused teises kohalikus omavalitsuses asuva ruumi elanike nimekirja ei väljasta.

Dokumendid:
  • Avaldus
  • Avaldaja isikut tõendav dokument
Tõendile kantavad andmed:           
  • abikaasa, endised abikaasad, lapsed, surnud lapsed, vanemad, eestkoste, endised elukohad, statistilised andmed
  • dokumendi keel: eesti või inglise
  • kättesaamise viis: isiklikult asutusse tulles, e-posti teel krüpteerituna, posti teel
Õigusaktid:
Kontakt: Vändras: Maritta Sillandi, maritta.sillandi@pparnumaa.ee tel 443 0330
Pärnu-Jaagupis: Ulvi Schär, ulvi.schar@pparnumaa.ee tel 4473 702, 53086145
Tootsis: Julia Erm, julia.erm@pparnumaa.ee tel 4459 401, 59195833
Blanketid:

Avaldus elukohatõendi / rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (elektrooniliselt täidetav)

NB! Enne avalduse täitmist salvestage see enda arvutisse

Avaldus elukohatõendi/ rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (prinditav)

 

 

Toimetaja: JULIA ERM