25.01.22

Juurdepääs rahvastikuregistri andmetele

Kirjeldus:

Õigustatud huvi korral on füüsilistel kui juriidilistel eraisikutel võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut.

Rohkem infot Siseministeeriumi veebilehel

Hind: 5 eurot ühe kirje kohta
Õigusaktid:
Taotluse vorm:

https://rr-taotlus.smit.ee/

 

Surmainfo küsimine

Kirjeldus:

Selle e-teenusega saate teada, kas Teile huvi pakkunud inimene on surnud. Surmainfo (nimi, sünni- ja surmaaeg) väljastatakse rahvastikuregistrist isikute kohta, kes on surnud pärast 1. juulit 2010.

Kõige täpsema tulemuse saate isikukoodiga otsides.

Kui otsite nime ja/või sünniajaga, võite rahvastikuregistrist vastuseks saada mitme sama nimega inimese andmed ja võib juhtuda, et Teile huvi pakkunud inimene elab.

Hind: tasuta
Õigusaktid:
Taotluse vorm:

E-teenuse otselink e-rahvastikuregistrisSurmainfo küsimine

 

Toimetaja: JULIA ERM