29.09.20
Kirjeldus:

Elukohateade esitatakse isiku uude kohta elama asumisel Eestis, elama asumisel välisriiki või elama asumisel välisriigist Eestisse.

Rohkem infot Siseministeeriumi veebilehel

Dokumendid:
  • Elukohateade
  • Avaldaja isikut tõendav dokument
  • ruumi kasutamise õigust tõendav dokument, kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik või ruumi omanik pole kinnitanud oma nõusolekut esitataval teatel
  • alaealise lapse elukoha muutmisel teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) nõusolek
Aeg:           
Vallavalitsus kontrollib elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul teate saamisest. Kui teade vastab nõuetele, kannab vallavalitsus elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.
Hind: Riigilõivuvaba
Õigusaktid:
Kontakt: Vändras: Maritta Sillandi, maritta.sillandi@pparnumaa.ee tel 443 0330
Pärnu-Jaagupis: Ulvi Schär, ulvi.schar@pparnumaa.ee tel 4473 702, 53086145
Tootsis: Julia Erm, julia.erm@pparnumaa.ee tel 4459 401, 59195833
Blanketid:

Elukohateade (PDF)

Notice of place of residence (PDF)

NB! Enne blanketi täitmist salvesta fail enda arvutisse, täida vajalikud lahtrid ja salvesta!

E-elukohateade

 

Toimetaja: JULIA ERM